Debian na CD

Výtvarné diela pre CD Debian

Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Ak ste si urobili vlastné CD obaly a chcete ich s nami zdieľať, prosíme ozvite sa! Logo Debianu je tiež dostupné vo viacerých formách.

Uvedomte si, že náhľady sú iba výberom z ponúkanej grafiky. Na zobrazenie kompletnej grafiky použite odkaz.