Tin tức về dự án Debian - Trang mục lục

Chào mừng bạn đến với trang Tin tức Dự án Debian, một trang tin dành cho cộng đồng Debian. Tin tức hiện tại của DPN cũng sẵn có ở dạng RSS feed.

Các tin mới nhất của Tin tức Dự án Debian:

05 Th2 2017 Updated Debian 8: 8.7 released, News on Debian Stretch, Upcoming events: Debian at FOSDEM 2017 and MiniDebConfs, DebConf17, Bid deadline for DebConf18, Event Reports: Mini Debian Conference Japan 2016, Debian Med Team sprint, BSP on 27-29 January 2017 in Cambridge, Quick Links from Debian Social Media
28 Th11 2016 Tin tức về Debian Stretch, Phiên bản FAI mới, Các sự kiện sắp tới: Các cuộc họp sửa lỗi, Hội nghị Reproducible Builds, DebConf17, Hạn cuối đấu thầu cho DebConf18, Các báo cáo sự kiện: Ngày Debian 2016 tại Curitiba, MiniDebConf Cambridge 2016, Debian Cuộc họp nhóm Video Debian, Hội nghị DebianEdu, Khảo sát những nhà đóng góp Debian, Giúp đỡ chuyển sang các gói elpa-*, Các đường dẫn nhanh từ phương tiện truyền thông xã hội Debian
29 Th7 2016 Mate 1.14 trong bản chưa ổn định, Tin tức linh tinh nhà phát triển, Thời điểm phát hành, Thay đổi trong xử lý NM, Wheezy LTS OpenJDK 7, Bits from the DPL, GCC 6 dành cho stretch, nhóm pkg-security mới, General Resolutions, DebConf16, FISL17, Đóng băng, Thời xa xưa, Phần nghệ thuật dành cho stretch, Các đóng góp, Thảo luận, Các mẹo và thủ thuật, Outreachy, GSoC, LTS, Reproducible Builds, Social Media
26 Th5 2016 Over 50k packages, Stretch freeze, New DPL, LTS Security, Firefox, Java, The Debian Japanese Translation team and The Debian Administrator's Handbook, ZFS, Upcoming events and event reports, Help needed, Discussions, News, Reports, Quick Links
18 Th2 2016 Internal News and Happenings: Debtags, Point Release, Remembering Ian, Tails Installer, Events, Reports, Outside News
01 Th1 2016 Mourning Ian Murdock, Internal News and Happenings, Calls for Help, Reports, Outside News
22 Th10 2015 Welcome to the New DPN, Internal News and Happenings, Calls for Help, More than just code, Reports, Outside News
02 Th9 2015 Stefano Zacchiroli Award, Stretch Installer, Archive changes, UEFI team, FreedomBox release, Bits from the Release, Perl Maintainers, and Wanna Build teams, Reports, Tips and Tricks, Events
21 Th7 2015 Perl team sprint, New documentation guides on the Debian website, Bits from the DPL, Help rescuing Debian Live Rescue, Debian switches to FFmpeg for multimedia packages, Reproducible builds funded by the Linux Foundation, Transition to GCC5 and libstdc++6, Report from Google Summer of Code students, Long Term Support reports, Tips and Tricks
15 Th6 2015 Souvenirs from Jessie's release parties, reports, a challenge to improve reproducibility, Debian Squeeze LTS reports, an official mirrors redirector, a glimpse at DebConf15's program

Các tin cũ hơn từ 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999 cũng sẵn có.

Vui lòng học cách làm thế nào để đóng góp cho Tin tức Dự án Debian.


Để nhận được thông báo thư này bằng hộp thư điện tử của bạn, hãy đặt xem dài hạn bó thư debian-news.