Debian-Installer errata

Kända problem i Jessie RC 1

Detta är en lista på kända problem i utgåvan Jessie RC 1 av Debian Installer. Om du inte ser ditt problem i listan här, vänligen sänd in en installationsrapport som beskriver problemet.