Debian-Installer errata

Kända problem i Jessie RC 2

Detta är en lista på kända problem i utgåvan Jessie RC 2 av Debian Installer. Om du inte ser ditt problem i listan här, vänligen sänd in en installationsrapport som beskriver problemet.

Möjlig hängning med DHCPv6 tillståndsbaserad adressering
Nätverkskonfiguration kan hänga sig efter domänprompten om en DHCPv6-server finns tillgänglig på nätverket. I detta fall kan installationen fortsättas genom att ge kommandona kill `pidof dhcp6c` och kill `pidof udhcpc` i terminalen.
Status: En felrättning för #768188 (som även påverkar Jessie RC 1) bör inkluderas i Jessie RC 3.
Nätverksanslutning krävs under hd-mediainstallationer på flera armel/armhf/arm64-anpassningar
På flera armel/armhf/arm64-anpassningar misslyckas hd-mediabaserade installationer som:
  • endast använder den första CD/DVDn och
  • inte har konfigurerats för att använda en nätverksspegling
i gör systemet startbart-steget. Orsaken är att för att göra systemet bootbart, kräver dessa anpassningar ett paket u-boot-tools, som inte finns tillgängligt på den första CDn/DVDn. Om en nätverksspegling har konfigurerats under installationen hämtas det saknade paketet automatiskt och installationen lyckas.
Status: En felrättning för #780994 (som även påverkar Jessie RC 1) bör inkluderas i Jessie RC 3.