Debian-Installer errata

Kända problem i Stretch RC 5

Detta är en lista på kända problem i utgåvan Stretch RC 5 av Debian Installer. Om du inte ser ditt problem i listan här, vänligen sänd in en installationsrapport som beskriver problemet.

Trådad Ethernet icke-fungerande på vissa arm-baserade system
Version 4.5 av Linuxkärnan (som inkluderas i utgåvan Stretch Alpha 6) introducerade en regression i Ethernet-drivrutinen stmmac/dwmac (#823493). Detta resulterar i icke fungerande trådat Ethernet på ett antal system vars Ethernetkontroller baseras på stmmac/dwmac-designen, som inkluderar men inte begränsas till följande system: olika Olimex A20-Olinuxinomodeller, LeMaker Banana Pi och Banana Pro, Sinovoip Banana Pi M1, Cubietech Cubieboard2 och Cubietruck, Linksprite pcDuino3.
Status: Bör vara rättat i utgåvan Stretch Alpha 7.
GNOME kan misslyckas att starta med vissa inställningar i virtuella maskiner.
Det uppmärksammades under testning av avbildningar av Stretch Alpha 4 att GNOME kan misslyckas att starta beroende på inställningen som används för virtuella maskiner. Det verkar som om det är ok att använda cirrus som emulerad videokrets.
Status: Under utredning.
Bootning med grub från en XFS /boot-partition misslyckas
Grub kan ha problem att boota från en XFS-partition på grund av en funktion som den inte stödjer ännu (#802138). Vid denna tidpunkt rekommenderas det att använda en separat /boot-partition med ett annat filsystem, vilket installeraren kommer att föreslå i en senare version. Behovet av denna separata partition bör försvinna så fort ordentligt stöd har implementerats i grub.
Status: Borde vara fixat i Stretch Alpha 5-utgåvan.
Skrivbordsinstallationer på i386 fungerar inte med hjälp av endast CD#1
Tack vare utrymmesbrist på den första CDn, så får inte alla väntade delar av GNOME-skrivbordet plats på CD#1. Använd extra paket-källor (t.ex. en andra CD eller en nätverksspegel) för en framgångsrik installation,
Status: Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få fler paket att få plats på CD#1.
Temat som används i installeraren
Det finns ingen artwork för Stretch ännu, och installeraren använder ännu Jessie-temat, vilket kan vara förvirrande (#793125).
Status: Rättat i Stretch RC 1.
Bootmenyer i multi-archavbildningar
Bootmenyerna i multi-archavbildningarna är drabbade av regression: Rescue-menyer saknas i 32-bitarsvarianterna (#793118).
Status: Rättat i Stretch Alpha 2.
Krypterad installation misslyckas
En regression i partman-crypto gör det omöjligt att utföra krypterade installationer när inställningarna inte är satta genom preseeding (#793643).
Status: Korrigerat i Stretch Alpha 3.
Extra open-iscsi-skript körs för alla installationer
open-iscsi-skriptet startas ovillkorligt vid slutförandet av installationen, även om det inte finns några iSCSI-enheter (#863435). Detta är mestadels harmlöst även om några sekunder slösas under installationen, och några överflödiga filer kan hamna under /etc.
Status: Detta kommer troligtvis att rättas i en punktutgåva.
Saknar paketet i2c-modules på armhf
Ett antal hårdvaru-specifika problem kopplas till saknat I²C-stöd i installeraren (#864536, #864457, #856111). De exakta konsekvenserna av detta är för stora för ett errata-inlägg, men en detaljerad sammanfattning finns tillgänglig.
Status: En rättelse förväntas för den slutgiltiga utgåvan av Stretch.