Debians projektleder

Debians projektleder (DPL) er Debian-projektets officielle repræsentant. Vedkommende har to primære funktioner, en intern og en ekstern.

I den eksterne funktion repræsenterer projektlederen Debian-projektet overfor andre. Dette omfatter at holde foredrag og præsentationer om Debian, samt deltagelse på messer, foruden at opbygge gode relationer med andre organisationer og virksomheder.

Internt styrer projektlederen projektet og definerer dets mål. Vedkommende bør kommunikere med andre Debian-udviklere, særligt de delegerede, for at finde ud af hvordan vedkommende kan hjælpe dem, i deres arbejde. En vigtig opgave for projektlederen involverer derfor koordinering og kommunikation.

Udnævnelse

Projektlederen vælges i en afstemning, hvor alle Debian-udviklere kan afgive deres stemmer. Projektlederens valgperiode er et år. Ni uger før posten som projektleder bliver ledig, igangsætter projektsekretæren et nyt valg. Under de første tre uger, kan enhver Debian-udvikler blive kandidat til posten, ved at nominere sig selv. De følgende tre uger anvendes til kampagnearbejde. Hver kandidat poster sit program og alle kan rette spørgsmål til en eller alle kandiater. De sidste tre uger består af afstemningsperioden, i hvilken udviklerne kan afgive deres stemmer.

Flere oplysninger om ledervalget er tilgængelige på afstemningssiden.

Opgaver der udføres af projektlederen

Udnævnelse af delegerede og uddelegering af afgørelser til den tekniske komite

Projektlederen kan definiere et særligt ansvarsområde og uddelegere det til en Debian-udvikler.

Give andre udviklere autoritet

Projektlederen kan komme med støtteudtalelser om synspunkter eller for andre medlemmer af projektet..

Tage afgørelser som kræver omgående handling

Tage enhver beslutning, som ingen andre har ansvar for

I samarbejde med SPI tage afgørelser der påvirker ejendele, der administreres i øjemed med relation til Debian

Projektlederen kan tage afgørelser om hvordan penge, der ejes af Debian, skal anvendes.

Kontaktoplysninger

Kontakt projektlederen ved at sende en e-mail på engelsk til leader@debian.org.

Om vores nuværende leder

Debians nuværende projektleder er Mehdi Dogguy.

Tidligere ledere

En fuldstændig liste over tidligere ledere findes i Debian-projektets historie.