Debians dokumentationsprojekts SVN

Debians dokumentationsprojekt opbevarer sine websider og mange af vejledningsteksterne på Debians Subversion-server på adressen svn.debian.org. svn.debian.org er del af Gforge-installationen på alioth.debian.org. Læs Alioth-dokumentationen for flere oplysninger om hvordan denne tjeneste fungerer.

Alle kan hente kildekoden fra SVN-serveren. Kun medlemmer af Debians dokumentationsprojekt kan opdatere filer.

Adgang til kildekoden i SVN

Du kan anvende en webgrænseflade til at tilgå filerne individuelt og se ændringer af dem på adressen http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/

For at hente en komplet vejledning er direkte adgang til SVN-serveren ofte en bedre mulighed. Du skal have pakken subversion på din egen maskine.

Anonym adgang (kun læsning) til SVN-serveren

Anvend denne kommando for at hente alle filerne:

svn co svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Herved oprettes mapperne rekursivt og filerne placeres i dem.

For at opdatere din lokale kopi med alle ændringer foretaget af andre, skal du gå ind i mappen manuals og køre kommandoen:

svn export --force svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals

Adgang til SVN-serveren, med opdateringsrettigheder (svn)

Før du tilgår SVN-serveren ved hjælp af denne metode, skal du først have fået tildelt opdateringsrettigheder. Læs først om hvordan man beder om opdateringsrettigheder.

Herved oprettes mapperne rekursivt og filerne placeres i dem.

svn co svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Herved oprettes mapperne rekursivt og der kommer indhold i dem.

For at opdatere din lokale kopi med alle ændringer foretaget af andre, skal du gå ind i mappen manuals og køre kommandoen:

svn update

Adgang til SVN-serveren, med opdateringsrettigheder (git-svn)

Før du tilgår SVN-serveren ved hjælp af denne metode, skal du først have fået tildelt opdateringsrettigheder. Læs først om hvordan man beder om opdateringsrettigheder.

Brug følgende kommando for at hente alle filerne:

git svn clone -s -rHEAD svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals manuals

Herved oprettes mapperne rekursivt og der kommer indhold i dem, desuden oprettes et lokalt git-arkiv uden den ældre historik, som kan følge Alioths SVN-server.

For at opdatere din lokale kopi med alle ændringer foretaget af andre, skal du gå ind i mappen manuals og køre kommandoen:

git svn rebase

Hvordan man får opdateringsrettigheder

Opdateringsrettigheder er tilgængelige for alle, der har lyst til at deltage i udarbejdelsen af vejledningerne. Generelt beder vi om, at man først har indsendt en række nyttige ændringer.

For at få opdateringsrettigheder, skal du på engelsk bede om det på Debians dokumentationspostliste. Her skal du forklare hvorfor du har brug for adgang. Oplys dit loginnavn på Alioth. Når dit ønske er blevet opfyldt, vil du være medlem af ddp-projektet (og Unix-gruppen) på Alioth.


Automatisk opdateringsmekanisme

De udgivne websider med vejledningsteksterne genereres på www-master.debian.org, som en del af den generelle proces der opbygger webstedet, hvilket sker hver fjerde time.

Skriptet udfører en svn update og dernæst make -C trunk publish.

Makefilen er sat op til at genopbygge hver undermappe (som indeholder vedligeholdt dokumentation) og til at installere filerne fra hver undermappe i undermappen doc/manuals/ på webstedet. Undermappernes makefiler er baseret på manuals/standard.makefile.

Dokumentationsfilerne som genereres af opdateringsskriptet finder man på https://www.debian.org/doc/manuals/.

Logfilerne som genereres af opdateringsskriptet finder man på http://www-master.debian.org/build-logs/ddp/

Bemærk at denne proces regenererer mappen /doc/manuals/. Indholdet af mappen /doc/ genereres enten fra webwml eller fra andre skripter, så som dem der udpakker visse manualer fra deres pakker.