[ ankstesnis ] [ Turinys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ A ] [ tolesnis ]


Trumpa Debian'o istorija
1 skyrius - Įvadas -- Kas yra Debian'o projektas?


Debian'o projektas tai pasaulinio masto savanorių grupė, kuri stengiasi pateikti operacinės sistemos distributyvą, sudarytą vien tik iš laisvos programinės įrangos. Iš principo, projekto produktas yra Debian GNU/Linux programinės įrangos distributyvas, kurį sudaro Linux operacinės sistemos branduolys ir tūkstančiai programų paketų. Vienu ar kitu laipsniu yra palaikomi įvairūs procesorių tipai, tarp jų Intel i386 ir vėlesni, Alpha, ARM, Intel IA-64, Motorola 68k, MIPS, PA-RISC, PowerPC, Sparc (ir UltraSparc), IBM S/390 ir Hitachi SuperH.

Debian'as paskatino ne pelno siekiančios organizacijos Software in the Public Interest, Inc., esančios Niujorke, formavimąsi. SPI buvo sukurta padėti Debian'ui ir kitoms panašioms organizacijoms vystyti ir platinti atvirą aparatinę ir programinę įrangą. Tarp kitų dalykų, SPI suteikia mechanizmą, kurio dėka Debian'o projektas gali priimti paramos įmokas, Jungtinėse Valstijose išskaitomas iš mokesčių.

Daugiau informacijos apie laisvą programinę įrangą žiūrėkite Debian'o visuomeniniame kontrakte (Debian Social Contract) ir su juo susijusiuose Debian'o laisvos programinės įrangos nurodymuose (Debian Free Software Guidelines), arba Debian'o „Ką reiškia laisva?“ (What Does Free Mean?) puslapyje.


1.1 Pradžia

Debiano projektą oficialiai įkūrė Ianas Murdockas 1993 m. rugpjūčio 16 d.. Tuo metu sąvoka Linux „distributyvas“ iš viso buvo nauja. Ianas numatė, kad Debian'o distributyvas bus kuriamas atvirai, Linux ir GNU dvasioje (detaliau žiūrėkite jo manifeste, pateiktame šio dokumento priede). Vienerius metus (nuo 1994 m. lapkričio iki 1995 m. lapkričio) Debian'o kūrimą finansavo GNU FSF projektas.

Debian'ą buvo numatoma kruopščiai ir sąžiningai surinkti į vieną visumą, ir nemažiau atidžiai prižiūrėti bei palaikyti. Jis pradėtas mažos, glaudžiai susimezgusios laisvos programinės įrangos programišių (hackers) grupės, ir palaipsniui išaugo ir tapo didele, gerai organizuota kūrėjų ir naudotojų bendruomene.

Kuomet jis buvo pradėtas, Debian'as buvo vienintelis distributyvas, atviras kiekvienam kūrėjui ir naudotojui, norinčiam padėti atliekant šį darbą. Jis iki šio lieka pačiu svarbiausiu nekomerciniu Linux distributyvo tiekėju. Tai vienintelis didelis projektas, turintis savo konstitucijos, visuomeninio kontrakto ir savo taisyklių (policy) dokumentus, skirtus projekto darbo organizavimui. Debian'as taip pat yra vienintelis distributyvas, kuris supakuotas į „mikro paketus“ naudojantis detalia savitarpio priklausomybių tarp paketų informacija, siekiant užtikrinti sistemos vientisumą atliekant paketų atnaujinimus.

Kad būtų pasiektas ir palaikomas aukštas kokybės standartas, Debian'as apima platų rinkinį taisyklių ir procedūrų, skirtų programinės įrangos paketų ruošimui ir platinimui. Šie standartai yra paremti įrankiais, automatizavimu ir dokumentacija, realizuojančiais visus Debian'o esminius elementus atviru ir matomu būdu.


1.2 Debian'o tarimas

Angliškai Debian'o tarimas pateikiamas taip - 'deb ee n'. Šis vardas kilęs iš Debian'o įkūrėjo Iano ir jo žmonos Debros vardų.


[ ankstesnis ] [ Turinys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ A ] [ tolesnis ]


Trumpa Debian'o istorija

2.20 (last revised 26th April 2015)

Debian'o dokumentacijos grupė mailto:debian-doc@lists.debian.org