Donationer till Software in the Public Interest

Pengadonationer

Debian är namnet på projektet, och Debian är vad vi kallar den distribution vi tillverkar. För att hantera pengadonationer har vi startat ett ideellt företag, Software in the Public Interest.

Trots att Debian är skapat av frivilliga över hela världen har Debian utgifter, vilka, under en lång period, betalades av några av utvecklarna. Bland dessa kostnader ingår registrering av domänen debian.org, uttestande av cd-skivor för nya utgåvor, obetalda rese- och inkvarteringskostnader i samband med deltagande på mässor och konferenser, och så vidare.

Många av donationerna hittills har kommit från uppskattande användare. Trots att alla donationer är välkomna, hoppas vi speciellt att företag som tjänar pengar på Debian (cd-tillverkare, supportföretag, eller företag som är beroende av Debian för dagligt bruk) donerar en andel av sitt överskott till att säkerställa att Debian är det bästa möjliga operativsystemet.

Om du önskar donera ett belopp till Debian, se SPI:s donationssida. Kom ihåg att ange att pengarna är avsedda för Debian. Eftersom SPI är en ideell organisation kan vi utfärda kvitton som deklarationsunderlag i USA.

I vissa delar av världen kan det vara enklare att donera till en av Software in the Public Interests partnerorganisationer (se SPI:s donationssida för aktuell information:

Utrustnings- och tjänstedonationer

Med bakgrund av den lilla budget Debian har är det idag inte möjligt för Debian att själv köpa in och underhålla egna datorer och nätverkskopplingar. Vi är därför beroende på donationer av utrustning och tjänster av företag och universitet för att hålla Debian uppkopplat.

Om ditt företag har maskiner som inte gör något eller överskottsutrustning (hårddiskar, SCSI-styrkort, nätverkskort eller dylikt) som bara ligger, ber vi dig överväga att donera dessa till Debian. Kontakta vår maskinvarudonationsdelegat för detaljer.

Debian har en förteckning över maskinvara projektet önskar till olika tjänster och grupper inom projektet.


Nedan finns länkar till listor över organisationer som har donerat utrustning eller tjänster till Debian: