Waarschuwing! Deze vertaling is te oud. Lees liever het origineel.

events@debian.org

Wanneer leden van het Debian-project een evenement (conferentie, beurs of gelijkaardig) bijwonen, zou dit op tijd publiek gemaakt moeten worden zodat andere mensen, vooral onze gebruikers de gelegenheid krijgen om projectleden, kernontwikkelaars en andere ervaren gebruikers te ontmoeten.

Om dergelijke evenementen publiek te kunnen maken, hebben we er informatie over nodig. We zullen elk evenment waar het project aan deelneemt, vermelden op onze evenementenpagina. We trachten een aantal dagen op voorhand het evenement en de wijze van participatie aan te kondigen op onze nieuwslijst. (Omdat we dit gemakkelijk vergeten, kunt u ons er best doen aan herinneren.)

We beheren een externe lijst van komende evenementen, echter, deze kan onvolledig zijn. Het tracht alle soorten evenmenten die een band hebben met Vrije Software te bevatten, niet enkel de evenementen waar Debian bij betrokken is. Echter, enkel evenementen waar Debian-participatie gegarandeerd is, zullen worden toegevoegd aan onze eigen evenementenpagina. We gaan geen algemene evenementenkalender aanbieden op www.debian.org.