Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Úvod do Debianu

O Debiane

Čo znamená Slobodný

Prečo si vybrať Debian

Organizačná štruktúra Debianu

Informácie o používaní vyhľadávacieho nástroja Debianu

Informácie o stránkach dostupných vo viacerých jazykoch