Officielle Debian-filspejle

Officielle spejlinger af Debian-arkivet får en adresse på formen ftp.<land>.debian.org. Det er de servere man ser mest til, og som er mest benyttet; for mange mennesker er det Debians ansigt.

Liste over officielle Debian-filspejle

Sponsorer

Sponsorerne af de officelle filspejle omtales specifikt på vores websider.

Proces

Officielle filspejle er placeret hos udvalgte personer eller grupper, som donerer deres ressourcer som en tjeneste til alle Debian-brugere fra deres land.

Debian er afhængig af oplysninger leveret af brugere filspejlsvedligeholdere, for at kunne træffe beslutninger om filspejlshierarkiet. Alle konstruktive idéer vedrørende eksisterende eller manglende officielle filspejle er velkomne på engelsk, på e-mail-adressen mirrors@debian.org eller på postlisten debian-mirrors.

Hvis der ikke allerede er et ftp.<land>.debian.org i dit land, kan enhver filspejlsvedligeholder søge om at vedkommendes sted bliver det officielle, forudsat at betingelserne neden for er opfyldt.

I lande hvor der allerede er etableret et officielt filspejl, er det alligevel muligt at oprette flere officielle, men kun hvis det er efterspurgt. I større lande, eksempelvis USA, og lande med mere et et stort backbone, som ikke er velforbundne, som i Australien, er det endda en god idé.

Normalt får det første sted tildelt aliaserne ftp.<land>.debian.org og ftp1.<land>.debian.org. Yderligere steder vil blot få et alias af den anden type, med et forhøjet nummer.

Kriterier

For at blive et officiel filspejl, skal et Debian-filspejl opfylde følgende kriterer:

Bemærk at ovenstående kun er retningslinjer, men at det er mere sandsynligt at vi vil optage dit sted som et officielt filspejl, hvis alle kriterier er opfyldt. Det er generelt også en fordel at stedet er kendt for at fungere som oven for beskrevet.

Alle ansøgninger om at blive officielle filspejle, indeholdende nøjagtige oplysninger om forbrug af båndbredde og eventuelle begrænsninger, bør sendes på engelsk til mirrors@debian.org.