Officiella Debianspeglar

Officiella arkivspeglar får en adress på formen ftp.<land>.debian.org. Dessa är de servrar som syns bäst och används mest; i mångas syn Debians ansikte.

Lista över officiella speglar av Debianarkivet

Sponsorer

Sponsorer till våra officiella speglar tackas speeciellt på våra webbsidor.

Processen

Officiella speglar hålls igång av utvalda personer eller grupper som har donerat sina resurser som en tjänst till alla Debiananvändare från deras land.

Debian är beroende av information från användare och spegeladministratörer för att kunna fatta beslut om spegelhierarkin. All konstruktiv information rörande existerande eller saknade officiella speglar är välkommen till mirrors@debian.org eller på debian-mirrors-sändlistan.

Om det inte redan finns en ftp.<land>.debian.org för ett land kan alla spegeladministratörer ansöka om att göra just deras plats till den officiella, förutsatt att den möter kriterierna nedan.

I länder där det redan finns en officiell spegel är det fortfarande möjligt att sätta upp fler officiella platser, men endast om det finns behov av sådant. I stora länder, såsom Förenta Staterna, och länder med mer än ett stort ryggradsnät som inte har bra inbördes koppling, såsom Australien, är det dessutom en bra idé. Den första platsen får aliaset ftp.<land>.debian.org och ftp1.<land>.debian.org. Framtida platser kommer få alias av den andra typen, där numret ökas motsvarande.

Kriterier

För att bli en officiel spegel måste en Debian-spegel uppfylla följande kriterier:

Observera att detta bara är riktlinjer, men det är mer troligt att vi godtar din server som en officiell spegel om du uppfyller kraven ovan. Det är också allmänt önskvärt att platsen har en historia med god tillförlitlighet enligt ovan.

Alla ansökningar om att bli en officiell spegel, tillsammans med precis information om bandbreddskonsumtion och -begränsningar, ska sändas till mirrors@debian.org.