Donacions d'equipament i de serveis a Debian

La llista de màquines de treball debian.org conté informació més acurada a sobre dels esponsors de les màquines Debian.

Les següents organitzacions han donat equipament a Debian: