Chương 5. Khởi động hệ thống cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mipsel
5.1.1. Khởi động bằng TFTP
5.1.2. Tham số khởi động
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.3.2. Cấu hình khởi động
5.3.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.5. Đệ trình báo cáo cài đặt