2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana el nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports http://www.debian.org/ports/powerpc/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura PowerPC s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per PowerPC, aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 4.0 suporta dotze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
Basada en Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM i StrongARM arm Netwinder i CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura PowerPC. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Suport de CPU, plaques base i vídeo

Hi ha quatre grans subarquitectures de powerpc: PMac (Power-Macintosh o PowerMac), PReP, APUS (Amiga Power-UP System), i les màquines CHRP. Cada subarquitectura té el seu propi mètode d'arrencada. A més, hi ha quatre variants del nucli, que funcionen amb variants de CPU diferents.

Ports a altres arquitectures powerpc, com ara l'arquitectura Be-Box i MBX, estant en marxa però encara no estan disponibles a Debian. És probable que en el futur hi hagi un port de 64 bits.

2.1.2.1. Variants del nucli

Hi ha quatre variants del nucli per a PowerPC a Debian, segons el tipus de CPU:

powerpc

La majoria de sistemes utilitzen aquesta variant, que funciona amb els processadors PowerPC 601, 603, 604, 740, 750 i 7400. Tots els sistemes Apple PowerMac fins al G4 inclòs utilitzen un d'aquests processadors.

power64

Els nuclis pel power64 suporten els CPU següents:

El processador POWER3 s'utilitza en servidors IBM de 64 bits més antics: els models coneguts inclouen l'IntelliStation POWER Model 265, els pSeries 610 i 640, i el RS/6000 7044-170, 7043-260, i 7044-270.

El processador POWER4 s'utilitza en servidor IBM de 64 bits més recents: els models coneguts inclouen els pSeries 615, 630, 650, 655, 670, i 690.

Els sistemes que utilitzen l'Apple G5 (el processador PPC970FX) estan basats al l'arquitectura POWER4, i utilitzen aquest sabor pel nucli.

prep

Aquest sabor del nucli suporta la subaquitectura PReP.

apus

L'Amiga Power-UP System funciona amb aquesta variant del nucli, però en aquest moment es troba desactivat.

2.1.2.2. Subarquitectura Power Macintosh (pmac)

Apple (i alguns altres fabricants — Power Computing, per exemple) fabricaven unes sèries d'ordinadors Macintosh basats en el processadors PowerPC. Estan categoritzats com a NuBus (no suportat per Debian), OldWorld PCI i NewWorld.

Els sistemes OldWorld són la majoria de Power Macintosh amb una disquetera i un bus PCI. La majoria dels Power Macintosh basats en 603, 603e, 604 i 604e són màquines OldWorld. Els models de PowerPC pre-iMac de Apple que utilitzen un esquema de anomenar-los de quatre dígits, excepte els sistemes de color beige, són també Oldword.

Els anomenats NewWorld PowerMacs són qualsevol PowerMac en caixes de plàstic de color translúcid models posteriors. Això inclou tots els iMacs, iBooks, sistemes G4, sistemes G3 de color blau, i la majoria de PowerBooks fabricats durant i després del 1999. Els NewWorld PowerMacs també són coneguts per utilitzar el sistema “ROM en RAM” per a MacOS, i van ser fabricats des de la meitat de 1998 cap endavant.

Les especificacions per al maquinari Apple són disponibles a AppleSpec, i, per a maquinari més antic, AppleSpec Legacy.

Model nom/número Generació
Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading NewWorld
iMac Summer 2000, Early 2001 NewWorld
iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual USB NewWorld
iBook2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Blue and White (B&W) G3 NewWorld
Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube NewWorld
Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet NewWorld
Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver NewWorld
Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo (2000) NewWorld
PowerBook G3 Lombard (1999) NewWorld
PowerBook G4 Titanium NewWorld
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500 OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600 OldWorld
Power Macintosh 8200, 8500, 8600 OldWorld
Power Macintosh 9500, 9600 OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 Minitower OldWorld
Power Macintosh (Beige) Desktop, All-in-One OldWorld
PowerBook 2400, 3400, 3500 OldWorld
PowerBook G3 Wallstreet (1998) OldWorld
Twentieth Anniversary Macintosh OldWorld
Workgroup Server 7250, 7350, 8550, 9650, G3 OldWorld
Power Computing PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave OldWorld
PowerCenter / Pro, PowerCurve OldWorld
UMAX C500, C600, J700, S900 OldWorld
APS APS Tech M*Power 604e/2000 OldWorld
Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, 5500 OldWorld

2.1.2.3. Subarquitectura PReP

Model nom/número
Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II
MPC 7xx, 8xx
MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx
MCP(N)750
IBM RS/6000 40P, 43P
Power 830/850/860 (6070, 6050)
6030, 7025, 7043
p640

2.1.2.4. Subarquitectura CHRP

Model nom/número
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos II

2.1.2.5. Subarquitectura APUS

Model nom/número
Amiga Power-UP Systems (APUS) A1200, A3000, A4000

2.1.2.6. Subarquitectura Nubus PowerMac subarchitecture (no suportada)

Els sistemes NuBus no estan en aquest moment suportats per Debian/powerpc. El nucli monolític de l'arquitectura Linux/PPC no està suportat per aquestes màquines; en lloc d'això, s'ha de utilitzar el micronucli Mklinux Mach, que Debian encara no suporta. Açò inclou les següents:

  • Power Macintosh 6100, 7100, 8100

  • Performa 5200, 6200, 6300

  • Powerbook 1400, 2300, i 5300

  • Workgroup Server 6150, 8150, 9150

Un nucli de linux per aquestes màquines amb suport limitat està disponible a http://nubus-pmac.sourceforge.net/.

2.1.2.7. Macs no PowerPC

Els ordinadors Macintosh que utilitzen processadors de la sèrie 680x0 no estan a la família PowerPC sinó que són màquines m68k. Aquests models comencen amb la sèrie “Mac II”, continuen a la família “LC”, aleshores les sèries Centris, i acaba amb els Quadras i Performas. Aquests models tenen normalment un nombre Romà de 3 digins com Mac IIcx, LCIII o Quadra 950.

Aquest rang de models comença amb el Mac II (Mac II, Mac IIx, IIcx, IIci, IIsi, IIvi, IIvx, IIfx), i els LC (LC, LCII, III, III+, 475, 520, 550, 575, 580, 630), després els Mac TV, aleshores els Centris (610, 650, 660AV), els Quadra (605, 610, 630, 650, 660AV, 700, 800, 840AV, 900, 950), i finalment els Performa 200-640CD.

Als portàtils, van començar amb el Mac Portable, després el Powerbook 100-190cs i els PowerBook Duo 210-550c (excloent el PowerBook 500 que és Nubus, llegiu la secció de dalt).

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les targetes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://xorg.freedesktop.org/. Debian 4.0 ve amb la versió 7.1 de les X.Org.

2.1.4. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat “multiprocés simètric” o SMP — està disponible per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian 4.0 estàndard no suporta SMP. Açò no n'impedeix la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.6, “Compilar un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.6.18) la forma d'habilitar l'SMP és seleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “Platform support” de la configuració del nucli.