Информация за Дебиан “jessie”

Кодовото име на следващото издание на Дебиан след wheezy е jessie.

Това издание започна като копие на wheezy и в момента има статут на тестово. Това означава, че би трябвало да има по-малко грешки от нестабилната или експерименталната дистрибуция, защото пакетите мигрират в дистрибуцията едва след като е минал известен период без критични грешки.

Имайте предвид, че обновяванията, свързани със сигурността на тестовата дистрибуция не не са грижа на екипа по сигурността. Следователно не можете да разчитате за навременни обновявания по сигурността за пакети от тестовия клон. Ако имате нужда от надеждна поддръжка на сигурността препоръчваме използването на „wheezy“ вместо „testing“ в sources.list. Вижте и отговорите на често задавани въпроси за екипа по сигурността

Файлове-образи на носители и документация за инсталиране на тестовата дистрибуция можете да откриете на страницата на инсталатора на Дебиан.

За повече подробности около тестовата дистрибуция, проверете информацията за разработчици.

Хората често питат дали има някакво средство за показване на напредъка на новото издание. За съжаление няма такъв инструмент, но можем да ви насочим към няколко места, които разясняват какво трябва да се свърши преди за да се издаде новата версия:

Съобщения за общото състояние се публикуват от ръководителя на изданията в пощенския списък debian-devel-announce.