[ natrag ] [ Sadržaj ] [ dalje ]

Napomene izdanja za Debian GNU/Linux GNU/Linux 2.1 (Slink) - Glava 4
Detalji o Slinku


4.1 Velika Reorganizacija X-a

Ovo poglavlje je pripremio Branden Robinson, branden@debian.org.

Velika Reorganizacija X-a se zbila u verziji 3.3.2.3a-2, u izdanju Debian 2.1 ("slink").

xbase je nekad bio paket-za-sve, sa svakakvim sporednim podacima, programima i dokumentacijom. To više nije tako. Njegov sadržaj je raspodijeljen među drugim paketima, a u mnogim su slučajevima stvoreni novi.

Novi paketi su stvoreni zbog niza razloga:

  1. U nekim slučajevima, bilo je nenavedenih zavisnosti o drugim programima. Na primjer, programi rstart i rstartd ovise o rshu.
  2. Nekoliko programa su demoni i trebalo ih je izdvojiti radi lakšeg upravljanja. Među njima je xdm i xfs. Pošto su ti programi sada u samostalnim paketima, više ne moraju pregledavati /etc/X11/config kako bi vidjeli trebaju li se pokrenuti.
  3. Neki od X klijenata sadržanih u bivšem paketu xbase, kao što je twm, xmh i xterm, imaju vrlo popularne zamjene, i nekim ljudima su samo gubitak prostora. (Vrijedi zapamtiti kako je cijeli izvorni kod X-a, čak i libraryi, prvotno zamišljen samo kao "primjer implementacije" raznih standarda.)
  4. Poželjno je imati zajednički temelj za sustave predviđene kao X terminale (koji sve svoje X klijente pozivaju s udaljenog stroja) te poslužitelje aplikacija kojima X serveri na vlastitom grafičkom hardveru mogu biti nepotrebni. To je svrha novog paketa xfree86-common. Također pojednostavljuje velike promjene u imenskom prostoru X direktorija do kojih može doći u budućnosti (primjerice, X11R7, ili jednostavno premještanje cijelog X-a u /usr).

Novi paketi u Debianovoj distribuciji XFree86 su rstart, rstartd, twm, xbase-clients, xdm, xfree86-common, xfs, xmh, xproxy, xserver-common, xsm i xterm. Neke datoteke iz starog paketa xbase su također smještene u xlib6g (XKB i locale podaci) te xlib6g-dev (razvojni alati).

xbase je sada u biti prazan paket koji postoji samo da bi sustav upravljanja paketima automatski povukao nove pakete (i najnovije verzije X librarya). Nakon nadogradnje možete ga bez opasnosti ukloniti.

Nadalje, paketi X fontova i statičnih librarya su preimenovani (pogledajte Preimenovani paketi, Poglavlje 4.2 dolje). Vjerujemo da su nova imena manje kriptična. Primjetite, međutim, da se stari paketi neće nužno automatski nadograditi na nove verzije. To je zato što su im se imena promijenila, a još nema jednostavnog načina da se sustavu paketa kaže kako je paket promijenio ime. Međutim, ostavljanje starih X fontova i statičnih librarya nema ozbiljnih posljedica. Sadržaj tih paketa se nije promijenio. Na primjer, X font server, prije u paketu xbase, a sada u vlastitom paketu, radi i sa xfntbase i sa xfonts-base.

Ipak, preporuča se instalacija preimenovanih verzija tih paketa čim vam to bude odgovaralo, za slučaj da se njihov sadržaj u budućnosti promijeni.

Ukratko, treba paziti na četiri stvari:

  1. Nakon završenog nadograđivanja xbase treba ukloniti. Ako ga ostavite na mjestu, morat ćete dpkgu zadati opciju --force-depends pri uklanjanju svakog paketa o kojem xbase ovisi (kao što je xdm ili xfs).
         dpkg --remove xbase
    
  2. Demoni xdm i xfs se automatski pokreću pri dizanju; pošto xdm predodređeno upravlja lokalnim X serverom, to može biti pomalo iznenađujuće ljudima koji ga prije nisu koristili. Ako ne želite da ti programi uopće rade, uklonite ih prije sljedećeg dizanja.
         dpkg --remove xdm
         dpkg --remove xfs
    
  3. Datoteku /etc/X11/config X paketi više ne koriste i može se ukloniti ako niste podešavali druge programe ili konfiguracijske datoteke tako da ju koriste. Osobito obratite pažnju na to da ova datoteka više nema nikakve veze s pokretanjem ili zaustavljanjem xdma i xfsa. Opcije koje su prije bile u ovoj datoteci raspodijeljene su po drugim konfiguracijskim datotekama. Nakon što nadograđivanje završi, pogledajte sljedeće man stranice.
         man Xsession.options
         man xdm.options
         man xfs.options
    
  4. Sljedeće naredbe se mogu koristiti za nadograđivanje novih paketa s X fontovima i statičnim librarya. Primjetite da će većini ljudi trebaju samo prva četiri navedena paketa; ako vam treba neki drugi, vjerojatno ćete znati. Nakon opcije --install se mogu navesti višestruka imena paketa da bi se ubrzale stvari. Kako biste koristili ove naredbe doslovno, morate biti u direktoriju koji sadrži odgovarajuće datoteke paketa.
         dpkg --install xfonts-base_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-75dpi_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-100dpi_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-scalable_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-cjk_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-cyrillic_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xfonts-pex_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xlib6-static_3.3.2.3a-11.deb
         dpkg --install xlib6g-static_3.3.2.3a-11.deb
    


4.2 Preimenovani paketi

NAPOMENA: Ovo poglavlje se ponešto preklapa s Velika Reorganizacija X-a, Poglavlje 4.1.

Sljedeći paketi su preimenovani kako je prikazano. U većini, ako ne i svim slučajevima, postoji Conflicts:, Depends: i Provides: tako da će se novi paket automatski instalirati i zamijeniti stari.

      
     libc6-doc   -> glibc-doc
     xfntbase    -> xfonts-base
     xfnt75      -> xfonts-75dpi
     xfnt100     -> xfonts-100dpi
     xfntbig     -> xfonts-cjk
     xfntcyr     -> xfonts-cyrllic
     xfntpex     -> xfonts-pex
     xfntscl     -> xfonts-scalable
     xslib       -> xlib6-static
     xslibg      -> xlib6g-static


4.3 Podijeljeni paketi

NAPOMENA: Sadržaj ovog poglavlje se ponešto preklapa s poglavljem Velika Reorganizacija X-a, Poglavlje 4.1.

Između 2.0 (hamm) i 2.1 (slink) nekoliko je paketa podijeljeno na dva ili više paketa. Općenito, razlog tih podjela je što je izvorni paket pružao raznolik skup mogućnosti, a sve te dijelove su koristili rijetki, ako ih je uopće bilo. Neki paketi pri instalaciji prikazuju upozorenje o podjeli, neki ju spominju u opisu paketa, a neki ju zanemaruju.

Ako ustanovite da poznatom paketu nedostaju neke ili sve mogućnosti, provjerite donji popis kako biste vidjeli je li potrebno instalirati još paketa za izvorne mogućnosti. Inače pogledajte changelog paketa, koji se može naći u /usr/doc/package/changelog.Debian.gz.

Slijedi popis podijeljenih paketa (ovaj popis možda nije potpun):

     graphics/ivtools-bin_0.6.2-4.deb se podijelio na 2 paketa:
       devel/ivtools-dev
       graphics/ivtools-bin
     
     mail/imap_4.2-1.deb se podijelio na 2 paketa:
       mail/imap
       mail/ipopd
     
     misc/plan_1.6.1-7.deb se podijelio na 2 paketa:
       misc/netplan
       misc/plan
     
     net/netstd_3.07-2.deb se podijelio na 10 paketa:
       mail/vrfy
       net/bwnfsd
       net/netstd
       net/nfs-server
       net/rexec
       net/talk
       net/talkd
       net/telnet
       net/telnetd
       non-free/net/pcnfsd
     
     news/slrn_0.9.4.3-4.deb se podijelio na 2 paketa:
       news/slrn
       news/slrnpull
     
     utils/nosql_0.9-0.deb se podijelio na 2 paketa:
       utils/nosql
       utils/nosql-fastops
     
     web/apache_1.3.0-2.deb se podijelio na 2 paketa:
       web/apache
       web/apache-common
     
     web/php3_3.0-2.deb se podijelio na 2 paketa:
       web/php3
       web/php3-cgi
     
     x11/wmaker_0.14.1-7.deb se podijelio na 2 paketa:
       x11/asclock
       x11/wmaker
     
     x11/xbase_3.3.2.3-2.deb se podijelio na 16 paketa:
       mail/xmh
       x11/rstart
       x11/rstartd
       x11/twm
       x11/xbase
       x11/xbase-clients
       x11/xdm
       x11/xext
       x11/xf86setup
       x11/xfs
       x11/xlib6g-dev
       x11/xmodmap
       x11/xproxy
       x11/xserver-common
       x11/xsm
       x11/xterm
     
     x11/xserver-vga16_3.3.2.3-2.deb se podijelio na 2 paketa:
       x11/xf86setup
       x11/xserver-vga16


[ natrag ] [ Sadržaj ] [ dalje ]
Napomene izdanja za Debian GNU/Linux GNU/Linux 2.1 (Slink)
verzija 2.1.11, 28. 8. 1999.
Bob Hilliard hilliard@debian.org
Adam Di Carlo