Debian 6.0 -- Errata

Kwestie bezpieczeństwa

Zespół Debiana ds. bezpieczeństwa zajmuje się aktualizacjami pakietów do wersji stabilnej, w których zidentyfikowano problemy związane z bezpieczeństem. Aby uzyskać informacje na tematy związane z kwestiami bezpieczeństwa w Squeeze proszę sprawdzić strony związane z bezpieczeństem.

Aby mieć dostęp do najnowszych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa przy użyciu APT należy dodać następującą linię do /etc/apt/sources.list:

  deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

Następnie należy uruchomić apt-get update a potem apt-get upgrade.

Wersje wydania

Zdarza się, że w przypadku występujących problemów krytycznych lub aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, wydanie jest aktualizowane. Nazywamy to wersją wydania.

Na stronie ChangeLog znajduje się opis zmian między wersją 6.0.0 a 6.0.10.

Poprawki do wersji stabilnej często przechodzą szczegółowe testy przed dodaniem ich do kodu. Wcześniej są one dostępne pod adresem dists/squeeze-proposed-updates na serwerach lustrzanych Debiana.

Aby zainstalować polecane aktualizacje przy użyciu APT, należy dodać następującą linię do /etc/apt/sources.list:

  # proposed additions for a 6.0 point release
  deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze-proposed-updates main contrib non-free

Następnie należy uruchomić apt-get update a potem apt-get upgrade.

Instalacja systemu

Więcej informacji na temat erraty oraz aktualizacji dotyczących instalowania systemu znajduje się na stronie informacje o instalacji.