Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PC
5.1.1. Uppstart från USB-minne
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. Starta upp från Windows
5.1.4. Starta upp från DOS
5.1.5. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB
5.1.6. Uppstart via TFTP
5.1.7. Uppstartsskärmen
5.1.8. The Graphical Installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Talsynteser (maskinvara)
5.2.5. Talsynteser (maskinvara)
5.2.6. Brädenheter
5.2.7. Tema med hög kontrast
5.2.8. Preseeding
5.2.9. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Talsynteser (maskinvara)
5.4.4. Vanliga installationsproblem på 64-bit PC
5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.6. Rapportering av installationsproblem
5.4.7. Skicka installationsrapporter