Poznámky k vydaniu Debian 8 (jessie), ARM EABI

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 8
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. CDs, DVDs, and BDs
2.2.2. Changes in the GNOME desktop
2.2.3. New default init system (systemd)
2.2.4. Security
2.2.5. MariaDB next to MySQL
2.2.6. PHP applications
2.2.7. Debian Games Blend
2.2.8. News from Debian Med Blend
2.2.9. News from Debian Science Blend
2.2.10. News from Debian Geographical Information Systems (GIS) Blend
2.2.11. News from the Debian Java Team
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 7 (wheezy)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Unofficial sources
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.5.7. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Installing a kernel metapackage
4.6.2. Changes to root and /usr filesystem mounting and checking
4.7. Čo urobiť pred reštartom sytému
4.8. Príprava na ďalšie vydanie
4.8.1. Purging removed packages
4.9. Zavrhované komponenty
4.10. Zastaralé balíky
4.10.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v jessie
5.1. Limitations in security support
5.1.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.1.2. Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
5.1.3. Early termination of MediaWiki security support
5.2. OpenSSH server defaults to "PermitRootLogin without-password"
5.3. Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
5.4. PHP 5.6 upgrade has behavioral changes
5.5. Incompatible changes in Apache HTTPD 2.4
5.6. Upgrading installs the new default init system for Jessie
5.6.1. Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
5.6.2. Obsolete init-scripts should be purged
5.6.3. Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd
5.6.4. Plymouth needed for boot-prompts under systemd boots
5.6.5. Interaction between logind and acpid
5.6.6. Unsupported crypttab features under systemd (e.g. "keyscript=...")
5.7. Required kernel config options for Jessie
5.8. Upgrade considerations for LXC hosts and containers
5.8.1. Upgrading LXC guests running on Wheezy hosts
5.8.2. Upgrading LXC guests running on Jessie hosts
5.8.3. Further information
5.9. Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
5.10. The GNOME desktop requires basic 3D graphics
5.11. The GNOME desktop does not work with the AMD proprietary FGLRX driver
5.12. Changes in the GNOME default keyboard shortcuts
5.13. Changes to default shell of system users provided by base-passwd
5.14. Migration to new KDE E-mail, Calendar, and Contacts (Kontact)
5.15. Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
5.16. "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
5.17. Stricter validation of cron files in crontab
5.18. Change in handling of unreadable module paths by perl
5.19. Upgrade considerations for Ganeti clusters
5.19.1. Problem upgrading Ganeti clusters with DRBD-backed instances
5.19.2. General notes on upgrading Ganeti clusters
5.20. New requirements for file execution in Samba4
5.21. Cryptsetup can break boot with BUSYBOX=n
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém wheezy pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém wheezy
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník