2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux- eller kFreeBSD-kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på http://www.debian.org/ports/i386/ för mera detaljer om 32-bit PC-arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i 32-bit PC innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 8 har stöd för elva större arkitekturer och ett flertal variationer av varje arkitektur kända som varianter.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
Intel x86-baserad i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
multiplatform for LPAE-capable systems armmp-lpae
64bit ARM arm64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bitar) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta (32 bitar) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generic

Det här dokumentet täcker in installationen för 32-bit PC--arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd

Komplett information angående kringutrustning som stöds kan hittas i Linux Hardware Compatibility HOWTO. Det här avsnittet innehåller endast grundläggande information.

2.1.2.1. Processor

I stort sett alla x86-baserade (IA-32) processorer som fortfarande används i vanliga persondatorer stöds, inklusive alla varianter av Intels "Pentium"-serie. Gruppen omfattar också 32-bitars AMD och VIA-processorer, samt nyare processorer som Athlon XP och Intel P4 Xeon.

However, Debian GNU/Linux jessie will not run on 486 or earlier processors. Despite the architecture name "i386", support for actual 80386 and 80486 processors (and their clones) was dropped with the Sarge (r3.1) and Squeeze (r6.0) releases of Debian, respectively. The Intel Pentium and clones, including those without an FPU (Floating-Point Unit or math coprocessor), are supported. The Intel Quark is not supported, due to hardware errata.

[Notera] Notera

Om ditt system har en processor av typen 64-bitars AMD64 eller Intel 64-familjerna, så bör du antagligen använda installationsprogrammet för arkitekturen amd64 istället för (32-bitars) arkitekturen i386.

2.1.2.2. In/ut-buss

Systembussen är den del av moderkortet som tillåter processorn att kommunicera med kringutrustning såsom lagringsenheter. Din dator måste använda ISA, EISA, PCI, PCIe, PCI-X eller VESA Local Bus (VLB, kallas ibland för VL-bussen). Praktiskt taget alla persondatorer som sålts de senaste åren använder någon av dessa.

2.1.3. Bärbara datorer

Bärbara datorer stöds även och i dagsläget fungerar de flesta bärbara datorer direkt. Om en bärbar dator innehåller specialiserad eller proprietär maskinvara kan det vara så att specifik funktionalitet inte stöds. Ta exempelvis en titt på Linux för bärbara för att se om din bärbara dator fungerar bra med GNU/Linux.

2.1.4. Flera processorer

Stöd för flera processorer — även kallat symmetrisk multi-processing eller SMP — finns tillgängligt för den här arkitekturen. Standardkärnavbildningen för Debian 8 blev byggd med SMP-stöd. Standardkärnan är även användbar på icke-SMP-system men har en mindre overhead som kan orsaka en liten minskning i prestanda. För normal systemanvändning är detta knappt märkbart.

Stöd för flera processorer — även kallat symmetrisk multi-processing eller SMP — finns tillgängligt för den här arkitekturen. Standardkärnavbildningen för Debian 8 blev byggd med stöd för SMP-alternativ. Det här betyder att kärnan kommer att identifiera antalet processorer (eller processorkärnor) och automatiskt inaktivera SMP på system med bara en processor.

Varianten 586 av Debians kärnavbildningspaket för 32-bit PC är inte byggt med SMP-stöd.

2.1.5. Stöd för grafikkort

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware images (see Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”).

On modern PCs, having a graphical display usually works out of the box. In very few cases there have been reports about hardware on which installation of additional graphics card firmware was required even for basic graphics support, but these have been rare exceptions. For quite a lot of hardware, 3D acceleration also works well out of the box, but there is still some hardware that needs binary blobs to work well.

Debians stöd för grafiska gränssnitt bestäms av det underliggande stöd som hittas i X.Org:s X11-system. De flesta AGP-, PCI-, PCIe- och PCI-X-grafikkort fungerar under X.Org. Detaljer om grafikbussar, kort, skärmar och pekenheter kan hittas på http://xorg.freedesktop.org/. Debian 8 skickar med X.Org version 7.7.

2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk

Nästan alla nätverkskort (NIC) som stöds av Linux-kärnan stöds även av installationssystemet; modulära drivrutiner ska vanligtvis läsas in automatiskt. Det här inkluderat de flesta PCI- och PCMCIA-korten. Många äldre ISA-kort stöds också.

ISDN stöds men inte under installationen.

2.1.6.1. Trådlösa nätverkskort

Trådlösa nätverk stöds i allmänhet också och ett växande antal av trådlösa nätverkskort stöds av den officiella Linux-kärnan, även om många av dem kräver att fast programvara läses in.

Om fast programvara krävs så kommer installationsprogrammet att fråga dig om att läsa in den fasta programvaran. Se Avsnitt 6.4, ”Läsa in saknad fast programvara” för ytterligare information om hur man läser in fast programvara under installationen.

Trådlösa nätverkskort som inte stöds av den officiella Linux-kärnan går i allmänhet att få igång under Debian GNU/Linux men de stöds inte under installationen.

Om det uppstår ett problem med det trådlösa och det inte finns något annat nätverkskort som du kan använda under installationen så är det fortfarande möjligt att installera Debian GNU/Linux med en komplett cd-rom- eller dvd-avbildning. Välj alternativet att inte konfigurera ett nätverk och installera endast de paket som finns tillgängliga på cd/dvd-skivan. Du kan sedan installera drivrutinen och den fasta programvara som du behöver efter att installationen är färdigställd (efter omstarten) och konfigurera ditt nätverk manuellt.

I vissa fall finns drivrutinen du behöver inte tillgänglig som ett Debian-paket. Du kommer då att behöva leta om det finns källkod tillgänglig på Internet och själv bygga drivrutinen. Hur man gör det här är utanför omfånget för den här handboken. Om ingen Linux-drivrutin finns tillgänglig, är din sista utväg att använda paketet ndiswrapper, vilket tillåter att du använder en drivrutin från Windows.

2.1.7. Punktskriftsskärmar

Stöd för punktskriftsskärmar bestäms av det underliggande stödet som finns i brltty. De flesta skärmar fungerar under brltty, anslutna via antingen en serieport, USB eller Bluetooth. Information om vilka punktskriftsenheter som stöds kan hittas på webbplatsen för brltty. Debian GNU/Linux 8 levereras med brltty version 5.2.

2.1.8. Talsyntes (maskinvara)

Stöd för talsyntes (maskinvara) bestäms av det underliggande stödet som finns i speakup. speakup har endast stöd för integrerade kort och external enheter anslutnas till en serieport (inga USB-, serie-till-USB- eller PCI-adaptrar stöds). Information om stöd för talsyntesenheter (maskinvara) kan hittas på webbplatsen för speakup. Debian GNU/Linux 8 levereras med speakup version 3.1.6.

2.1.9. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.

USB-maskinvara fungerar i allmänhet bra, endast vissa USB-tangentbord kan kräva ytterligare konfiguration (se Avsnitt 3.6.5, ”Maskinvaruproblem att se upp för”).