4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där X är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

[Varning] Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly to a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image (such as the netinst, CD-1, DVD-1, or netboot) that will fit on your USB stick. See Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar”).

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

The win32diskimager utility can be used under other operating systems to copy the image.

[Viktigt] Viktigt

The image must be written to the whole-disk device and not a partition, e.g. /dev/sdb and not /dev/sdb1. Do not use tools like unetbootin which alter the image.

[Viktigt] Viktigt

Simply writing the CD or DVD image to USB like this should work fine for most users. The other options below are more complex, mainly for people with specialised needs.

The hybrid image on the stick does not occupy all the storage space, so it may be worth considering using the free space to hold firmware files or packages or any other files of your choice. This could be useful if you have only one stick or just want to keep everything you need on one device.

Create a second, FAT partition on the stick, mount the partition and copy or unpack the firmware onto it. For example:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /sökväg/till/fast-programvara.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

You might have written the mini.iso to the USB stick. In this case the second partition doesn't have to be created as, very nicely, it will already be present. Unplugging and replugging the USB stick should make the two partitions visible.

4.3.2. Starta upp på USB-minne

Observera att USB-minnet bör vara minst 256 MB stort (mindre installationer är möjliga om du följer Avsnitt 4.3.3, ”Kopiera filerna — det flexibla sättet”).

Det finns en allt-i-ett-fil kallad hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installationsprogrammets filer (inklusive kärnan) såväl som syslinux och dess konfigurationsfil .

Observera att, även om det är bekvämt, denna metod har en stor nackdel: den logiska storleken för enheten kommer att vara begränsad till 1 GB, även om kapaciteten för USB-minnet är större. Du kommer att behöva partitionera om USB-minnet och skapa nya filsystem för att få dess fullständiga kapacitet tillbaka om du någon gång vill använda det för andra ändamål.

För att använda denna avbildning så behöver du bara extrahera den direkt till ditt USB-minne:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Efter det, montera USB-minnet (mount /dev/sdX /mnt), som nu har ett FAT-filsystem på sig, och kopiera en av Debians nätinstallation- eller visitkortsavbildningar till det. Avmontera minnet (umount /mnt) och du är nu färdig.

4.3.3. Kopiera filerna — det flexibla sättet

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer så bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt minne. En fördel av att använda denna metod är att — om kapaciteten för ditt USB-minne är tillräckligt stort — du har alternativet att kopiera en fullständig cd-avbildning till det.

4.3.3.1. Partitionera USB-minnet

Vi kommer nu att visa hur man ställer in USB-minnet att använda första partitionen, istället för hela enheten.

[Notera] Notera

Eftersom de flesta USB-minnen kommer förkonfigurerade med en enda FAT16-partition så behöver du antagligen inte partitionera eller formatera om minnet. Om du måste göra det ändå så använd cfdisk eller något annat partitioneringsverktyg för att skapa en FAT16-partition[3], och skapa sedan filsystemet med:

# mkdosfs /dev/sdX1

Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Kommandot mkdosfs finns i Debian-paketet dosfstools.

För att kunna starta kärnan efter uppstart från USB-minnet så lägger vi på en starthanterare på minnet. Även om valfri starthanterare (exempelvis lilo) bör fungera så är det bekvämt att använda syslinux, eftersom den använder en FAT16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för FAT-filsystemet kan användas för att göra ändringar i konfigurationen av starthanteraren.

För att lägga syslinux på FAT16-partitionen på ditt USB-minne, installera paketen syslinux och mtools på ditt system och kör:

# syslinux /dev/sdX1

Än en gång, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad när syslinux startas. Den här proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen ldlinux.sys som innehåller starthanterarens programkod.

4.3.3.2. Lägg till installationsavbildningen

Montera partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) och kopiera följande installationsavbildningsfiler till minnet:

  • vmlinuz eller linux (kärnbinärfil)

  • initrd.gz (initial ramdiskavbildning)

Du kan välja mellan antingen den vanliga versionen eller den grafiska versionen av installationsprogrammet. Den senare kan hittas i underkatalogen gtk. Om du vill byta namn på filerna så tänk på att syslinux endast kan behandla DOS-filnamn (8.3 tecken).

Härnäst ska du skapa konfigurationsfilen syslinux.cfg, som minimum bör innehålla följande två rader (ändra namnet på kärnbinärfilen till linux om du använder en netboot-avbildning):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

För det grafiska installationsprogrammet så bör du lägga till vga=788 på den andra raden.

To enable the boot prompt to permit further parameter appending, add a prompt 1 line.

Om du använde en hd-media-avbildning så bör du nu kopiera en Debian ISO-avbildning[4] till minnet. När du är färdig så kan du avmontera USB-minnet (umount /mnt).[3] Glöm inte att ställa in uppstartsflaggan bootable.

[4] Du kan använda antingen en visitkortsavbildning, en nätinstallation eller en fullständig cd-avbildning (see Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar”). Försäkra dig om att välja en som passar. Observera att netboot mini.iso-avbildningen inte är lämplig för detta ändamål.