4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där X är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

[Varning] Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

4.3.1. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible if you follow Avsnitt 4.3.2, ”Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

Det finns en allt-i-ett-fil kallad hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installationsprogrammets filer (inklusive kärnan) .

Observera att, även om det är bekvämt, denna metod har en stor nackdel: den logiska storleken för enheten kommer att vara begränsad till 1 GB, även om kapaciteten för USB-minnet är större. Du kommer att behöva partitionera om USB-minnet och skapa nya filsystem för att få dess fullständiga kapacitet tillbaka om du någon gång vill använda det för andra ändamål.

After that, mount the USB memory stick which will now have on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD) to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.2. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

If you like more flexibility or just want to know what's going on, you should use the following method to put the files on your stick. One advantage of using this method is that — if the capacity of your USB stick is large enough — you have the option of copying any ISO image, even a DVD image, to it.