5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC

[Varning] Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

5.1.1. Uppstart från USB-minne

If your computer will boot from USB, this will probably be the easiest route for installation. Assuming you have prepared everything from Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet” and Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”, just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with a graphical boot menu (on hardware that supports it). Here you can select various installer options, or just hit Enter.

5.1.2. Uppstart från en cd-rom

Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Even if you cannot boot from CD-ROM, you can probably install the Debian system components and any packages you want from CD-ROM. Simply boot using a different medium and when it's time to install the operating system, base system, and any additional packages, point the installation system at the CD-ROM drive.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.3. Starta upp från Windows

To start the installer from Windows, you can either

Om du använder installationsmedia på cd eller dvd kommer ett förinstallationsprogram att startas automatiskt när du matar in skivan. I fall att Windows inte startar det automatiskt eller om du använder en USB-minnespinne, kan du starta det manuellt genom att gå in på enheten och starta setup.exe.

After the program has been started, a few preliminary questions will be asked and the system will be prepared to reboot into the Debian GNU/kFreeBSD installer.