Kapitola 5. Problémy vyskytujúce sa v stretch

Obsah

5.1. Upgrade specific items for Stretch
5.1.1. Noteworthy obsolete packages
5.1.2. Deprecated components for Stretch
5.1.3. Things to do post upgrade before rebooting
5.2. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.2.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.2.2. Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
5.3. Package specific issues
5.3.1. Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default
5.3.2. Possible backwards incompatible changes to APT
5.3.3. The Xorg server is no longer setuid root by default
5.3.4. Upstart removed

Niekedy majú zmeny zavedené v novom vydaní vedľajšie účinky, ktorým sa nedokážeme rozumne vyhnúť alebo by spôsobili objavenie chýb inde. Tu dokumentujeme problémy, ktorých sme si vedomí. Tiež si prosím prečítajte errata, dokumentáciu relevantných balíkov, hlásenia o chybách a ďalšie informácie, ktoré spomína Oddiel 6.1, “Ďalšie čítanie”.

5.1. Upgrade specific items for Stretch

This section covers items related to the upgrade from Jessie to Stretch

5.1.1. Noteworthy obsolete packages

The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see Oddiel 4.8, “Zastaralé balíky” for a description).

The list of obsolete packages includes:

 • TODO; add items here

5.1.2. Deprecated components for Stretch

With the next release of Debian 10 (codenamed Buster) some features will be deprecated. Users will need to migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to 10.

This includes the following features:

 • TODO: Add items if any

5.1.3. Things to do post upgrade before rebooting

When apt-get dist-upgrade has finished, the formal upgrade is complete, but there are some other things that should be taken care of before the next reboot.


   add list of items here
   
  

5.2. Obmedzenia bezpečnostnej podpory

Existujú niektoré balíky, pre ktoré Debian nemôže sľúbiť poskytovanie minimálných spätných portov v prípade bezpečnostných problémov. Tieto sú popísané v nasledovných častiach.

Note that the package debian-security-support helps to track security support status of installed packages.

5.2.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov

Debian 9 obsahuje niekoľko nových jadier prehliadačov, ktoré postihuje neustály tok nových bezpečnostných zraniteľností. Vysoký tok zraniteľností a čiastočný nedostatok podpory vo forme vetiev s dlhodobou podporou znamená, že je pre nás veľmi ťažké podporovať tieto prehliadače spätne portovanými bezpečnostnými opravami. Naviac, závislosti na knižniciach znemožňujú aktualizáciu na novšie vydania od dodávateľa. Preto sú prehliadače založené na jadrách webkit, qtwebkit a khtml súčasťou Stretch, ale nevzťahuje sa na ne bezpečnostná podpora. Tieto prehliadače by ste nemali používať na prístup k nedôveryhodným stránkam.

Ako všeobecný prehliadač odporúčame prehliadače Iceweasel alebo Chromium.

Chromium - hoci je postavený na kóde Webkit - je to tzv. listový balík, ktorý bude priebežne aktualizovaný opätovným zostavením aktuálnej verzie Chrome v prostredí stabilného vydania. Iceweasel a Icedove budú tiež udržiavané aktuálne opätovným zostavením aktuálnej ESR verzie v prostredí stabilného vydania.

5.2.2. Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js

Platforma Node.js je postavená na libv8-3.14, ktoré postihuje veľké množstvo bezpečnostných problémov, ale momentálne projekt nemá žiadnych dobrovoľníkov ani bezpečnostný tím s dostatočným záujmom, ochotných stráviť veľké množstvo času riešením tohto typu problémov.

Unfortunately, this means that libv8-3.14, nodejs, and the associated node-* package ecosystem should not currently be used with untrusted content, such as unsanitized data from the Internet.

In addition, these packages will not receive any security updates during the lifetime of the Stretch release.

5.3. Package specific issues

In most cases, packages should upgrade smoothly between Jessie and Stretch. There are a small number of cases where some intervention may be required, either before or during the upgrade; these are detailed below on a per-package basis.

5.3.1. Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default

The OpenSSH 7 release has disabled some older ciphers and the SSH1 protocol by default. Please be careful when upgrading machines, where you only have SSH access.

Please refer to the OpenSSH documentation for more information.

5.3.2. Possible backwards incompatible changes to APT

This section covers some of the incompatible changes to APT that may affect your system.

5.3.2.1. APT now fetches files with an unprivileged user ("_apt")

APT will now attempt to discard all root privileges before fetching files from mirrors. APT can detect some common cases where this will fail and fallback to fetching things as root with a warning. However, it may fail to detect some exotic setups (e.g. uid-specific firewall rules).

If you experience issues with this feature, please change to the "_apt" user and check that it:

 • has read access to files in /var/lib/apt/lists and /var/cache/apt/archives.

 • has read access to the APT trust store (/etc/apt/trusted.gpg and /etc/apt/trusted.gpg.d/)

 • can resolve DNS names and download files. Example methods for testing:

  # From the dnsutils package (if using tor, please check with tor-resolve instead).
  $ nslookup debian.org >/dev/null || echo "Cannot resolve debian.org"
  $ wget -q https://debian.org/ -O- > /dev/null || echo "Cannot download index page of debian.org"
  

  For DNS issues, please check that /etc/resolv.conf is readable.

5.3.2.2. New requirements for APT repository

[Poznámka]Poznámka

This section only applies if you have (or intend to use) third-party repositories enabled or if you maintain an APT repositories.

To improve the download stability and ensure security of the downloaded content, APT now requires the following from an APT repository:

 • The InRelease file must be available

 • All metadata must include at least SHA256 checksums of all items. This includes the gpg signature of the InRelease file.

 • Signatures on the InRelease file should be done with a key at the size of 2048 bit or larger.

If you rely on a third-party repository that cannot comply with the above, please urge them to upgrade their repository. More information about the InRelease file can be found on the Debian Wiki.

5.3.3. The Xorg server is no longer setuid root by default

[Poznámka]Poznámka

This change only applies if your X Display Manager supports running X as rootless (or if you start X manually via startx). Currently the only known display manager supporting this is gdm. Other display managers simply start X as root regardless of this change.

This reduces the risk of privilege escalation via bugs in the X server. However, it has some requirements for working:

 • It needs logind and libpam-systemd.

 • It needs a kernel video driver (as Xorg cannot talk directly to the hardware anymore).

 • It needs to run on the virtual console it was started from.

When run as a regular user, the Xorg log will be available from ~/.local/share/xorg/.

If these requirements are not possible, please install the xserver-xorg-legacy package to reinstate the setuid Xorg.

5.3.4. Upstart removed

Due to the lack of upstream maintainers, the Upstart init system has been removed from Stretch. If your system relies on this package, you should note that it will not be updated during the lifetime of Debian 9, and starting from Debian 10 (Buster), upstart jobs could be removed from packages.

Please consider switching to a supported init system, like systemd or openrc.