Zoznam

P

packages
apache2, Incompatible changes in Apache HTTPD 2.4
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Purging removed packages
base-passwd, Changes to default shell of system users provided by base-passwd
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Security, Limitations in security support
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
games-content-dev, Debian Games Blend
gcc, Security
grub-pc, "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
hardening-wrapper, Security
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
libjpeg-progs, Zastaralé balíky
libjpeg-turbo-progs, Zastaralé balíky
libreoffice, Zastaralé balíky
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mplayer, Zastaralé balíky
mplayer2, Zastaralé balíky
mpv, Zastaralé balíky
needrestart, Security
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
openjdk-6-*, Zastaralé balíky
openjdk-7-*, Zastaralé balíky
openoffice.org, Zastaralé balíky
openssh-server, OpenSSH server defaults to "PermitRootLogin without-password"
perl, Change in handling of unreadable module paths by perl
php-horde, PHP applications
plymouth, Plymouth needed for boot-prompts under systemd boots, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
postgresql-9.1, Zastaralé balíky
postgresql-9.4, Zastaralé balíky
postgresql-plperl-9.1, Zastaralé balíky
puppetmaster, Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
python3.2, Zastaralé balíky
python3.4, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
ruby, Zastaralé balíky
ruby1.8, Zastaralé balíky
ruby1.9.1, Zastaralé balíky
ruby2.1, Zastaralé balíky
squid, Zastaralé balíky
squid3, Zastaralé balíky
systemd, New default init system (systemd), Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd, Required kernel config options for Jessie, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
systemd-shim, Upgrading installs the new default init system for Jessie
systemd-sysv, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
sysvinit, New default init system (systemd), Debug shell during boot using systemd
sysvinit-core, Upgrading installs the new default init system for Jessie
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
upstart, Upgrading installs the new default init system for Jessie
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?