2.1. Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu nebo kFreeBSD a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu nebo kFreeBSD, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete Debian nainstalovat. Viz stránka s porty (http://www.debian.org/ports/arm/).

Než abychom se snažili popsat všechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu ARM, zaměříme se spíše na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňující dokumentaci.

2.1.1. Podporované počítačové architektury

Debian GNU/Linux 8 podporuje osm hlavních počítačových architektur a několik jejich variant.

Architektura Označení v Debianu Podarchitektura Varianta
Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Marvell MVMV78xx0 mv78xx0
Versatile versatile
ARM s hardwarovým FPU armhf multiplatformní armmp
multiplatformní pro systémy s LPAE armmp-lpae
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel    
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta    
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
64 bitové IBM S/390 s390x IPL z VM-reader a DASD generic

Debian GNU/kFreeBSD 8 podporuje dvě architektury.

Architektura Označení v Debianu
Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Tato verze dokumentu se zabývá instalací Debianu s jádrem Linux na architektuře ARM. Pro ostatní podporované architektury jsou návody na stránkách Debian-Ports.

2.1.2. Procesory, základní desky a grafické karty

Systémy ARM jsou mnohem různorodější, než systémy založené na architektuře i386/amd64, kde se o základní inicializaci hardwaru stará unifikovaný BIOS nebo UEFI. Architektura ARM se používá hlavně v řešeních vše v jednom, tzv. SoC (system-on-chip). Tyto SoC navrhuje spousta společností z nejrůznějších hardwarových součástí, které se liší i v tak základní funkcionalitě, jako je zavedení systému. Systémy využívající tyto čipy obvykle postrádají jednotné rozhraní v podobě systémového firmwaru a ve výsledku se linuxové jádro na architektuře ARM musí starat o spousty nízkoúrovňových detailů specifických pro konkrétní systém, o což by se ve světě PC postaral BIOS.

To znamenalo, že když Linux získal podporu architektury ARM, muselo se pro každý systém sestavovat speciální jádro, na rozdíl od architektury i386/amd64, kde jedno jádro běží na téměř libovolném hardwaru. Tento přístup samozřejmě nebyl s ohromným počtem různých systémů udržitelný a vývojáři začali pracovat na tom, aby se podobně jako u PC dalo jedno jádro použít na různých ARM systémech. Toto jádro se pak nazývá multiplatformní a podporuje většinu novějších systémů. V Debianu je označeno jako armmp. Stále však existují starší systémy, které vyžadují speciální jádro. Z tohoto důvodu podporuje standardní Debian instalaci jen na několik vybraných starších systémů.

Architektura ARM se vyvíjí a moderní ARM procesory nabízí možnosti, které nejsou na starších modelech dostupné. Debian proto nabízí dva základní ARM porty: Debian/armel a Debian/armhf. Debian/armel cílí na starší ARM procesory bez hardwarové podpory výpočtů s plovoucí desetinnou čárkou (nemají FPU), zatímco Debian/armhf běží jen na novějších ARMech, které implementují alespoň architekturu ARMv7 s 3. verzí ARM specifikace pro vektorové výpočty s plovoucí desetinnou čárkou (VFPv3). Debian/armhf využívá tyto rozšířené možnosti a vyšší výkon nových modelů.

Technicky mohou některé ARM procesory běžet v obou režimech adresování (little-endian i big-endian), avšak v praxi používá drtivá většina aktuálně dostupných ARM systémů adresování little-endian. V tomto duchu podporuje Debian/armhf i Debian/armel pouze systémy little-endian.

2.1.2.1. Platformy podporované v Debian/armel

Debian/armel podporuje následující platformy. Tyto platformy vyžadují specifická jádra.

Kirkwood

Orion je řešení typu vše v jednom (SoC — System on a Chip) od Marvelu, které v jediném čipu integruje procesor ARM, ethernet, SATA, USB a další funkcionalitu. V současné době podporujeme následující zařízení založené na Kirkwoodu: OpenRD (OpenRD-Base, OpenRD-Client a OpenRD-Ultimate), zásuvkové počítače (SheevaPlug, GuruPlug a DreamPlug), QNAP Turbo Station (všechny modely TS-11x, TS-21x a TS-41x) a NASy LaCie (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 a 5Big Network v2).

Orion5x

Orion je řešení typu vše v jednom (SoC — System on a Chip) od Marvelu, které v jediném čipu integruje procesor ARM, ethernet, SATA, USB a další funkcionalitu. Na trhu existuje mnoho NAS zařízení (Network Attached Storage) založených právě na tomto čipu. V současné době podporujeme Buffalo Kurobox, D-Link DNS-323 a HP mv2120.

MV78xx0

Platforma MV78xx0 se používá na vývojářské desce Marvell DB-78xx0-BP.

Versatile

Platforma Versatile je emulovaná v QEMU a je tudíž příjemnou možností, jak testovat/používat Debian na platformě ARM v případě, že nedisponujete příslušným hardwarem.

2.1.2.2. Platformy dále nepodporované v Debian/armel

IOP32x

Intelovskou řadu I/O procesorů (IOP) můžete nalézt v řadě produktů spojených s ukládáním a zpracováváním dat, jako GLAN Tank od IO-Data a Thecus N2100. Debian podporoval platformu IOP32x v Debianu 7, ale kvůli hardwarovým omezením této platformy není vhodné instalovat novější vydání.

IXP4xx

Intelovský procesor IXP4xx se používal v síťových úložištích jako Linksys NSLU2. Debian podporoval platformu IXP4xx ještě v Debianu 7, ale protože tato zařízení nemají dostatek flash paměti pro uložení jádra z Debianu 8, nemohou být nadále podporována.

2.1.2.3. Platformy podporované v Debian/armhf

O následujících systémech je známo, že fungují s Debian/armhf používajícím multiplatformní jádro armmp:

Freescale MX53 Quick Start Board

IMX53QSB je vývojářská deska založená na SoC i.MX53.

Versatile Express

Versatile Express je série vývojářských desek od ARMu skládající se ze základní desky, která se dá osadit různými dceřinnými CPU.

Některé vývojářské desky a embeded systémy Allwinner založené na sunXi

Jádro armmp podporuje několik vývojářských desek a embeded systémů založených na SoC Allwinner A10 (architektura sun4i) a A20 (architektura sun7i). Instalační systém plně podporuje následující systémy:

  • Cubietech Cubieboard 1 + 2 / Cubietruck

  • LinkSprite pcDuino

  • Mele A1000

  • Miniand Hackberry

  • Olimex A10-Olinuxino-LIME / A10s-Olinuxino Micro / A13-Olinuxino / A13-Olinuxino Micro / A20-Olinuxino Micro

  • PineRiver Mini X-Plus

Podpora pro zařízení Allwinner založená na architektuře sunXi je daná ovladači a stromy zařízení dostupnými v oficiálním linuxovém jádře. Jádra linux-sunxi.org 3.4 odvozená z Androidu nejsou v Debianu podporována.

Oficiální linuxové jádro na SoC Allwinner A10 a A20 obvykle podporuje sériovou konzoli, ethernet, SATA, USB a karty MMC/SD, nicméně chybí podpora lokálního displeje (HDMI/VGA/LVDS) a audia. Také není podporována NAND flash paměť, která se nachází v některých systémech založených na sunXi.

SolidRun Cubox-i2eX / Cubox-i4Pro

Řada Cubox-i jsou malé systémy ve tvaru kostky založené na rodině SoC Freescale i.MX6. Podpora pro řadu Cubox-i je daná ovladači a stromy zařízení dostupnými v oficiálním linuxovém jádře. Jádra Freescale 3.0 pro Cubox-i nejsou v Debianu podporována. Oficiální linuxové jádro podporuje sériovou konzoli, ethernet, USB, karty MMC/SD a základní podporu zobrazování přes HDMI.

Pokud má jádro použité v debian-installeru podporu daných systémových komponent a je dostupný soubor se stromem zařízení, umožňuje multiplatformní linuxové jádro spustit debian-installer i na armhf systémech výše explicitně neuvedených.

Na takových systémech obvykle instalace funguje, nicméně se asi nepodaří automaticky nastavit zavádění, jelikož to často vyžaduje konkrétní informace přesně pro dané zařízení. V takovém případě je nutno před dokončením instalace nastavit zavádění ručně, například spuštěním požadovaných příkazů v shellu spuštěném z prostředí debian-installeru.

2.1.2.4. Platformy dále nepodporované v Debian/armhf

EfikaMX

Platforma EfikaMX (Genesi Efika Smartbook a Genesi EfikaMX nettop) byla podporovaná v Debianu 7 specifickým jádrem, ale jelikož byla v roce 2012 podpora této platformy z oficiálního linuxového jádra odstraněna, nemůže ani Debian dále pokračovat v podpoře.

Řešením by bylo použití multiplatformního jádra armmp, ale pro platformu EfikaMX v současnosti není dostupný příslušný strom zařízení.

2.1.3. Podpora grafických karet

Podrobnosti o podporovaných grafických kartách a ukazovacích zařízeních naleznete na http://xorg.freedesktop.org/. Debian GNU/Linux 8 je dodáván se systémem X.Org verze 7.7.

2.1.4. Hardware pro připojení k síti

Libovolná síťová karta (NIC) podporovaná jádrem Linux by měla být podporována i instalačním systémem. Ovladače by se měly zavádět automaticky.

Na architektuře ARM je podporována většina integrovaných ethernetových zařízení a dostupné jsou i moduly pro přídavná PCI a USB zařízení.

2.1.5. Ostatní zařízení

Linux umožňuje používat nejrůznější hardwarové vybavení jako myši, tiskárny, scannery, televizní karty a zařízení PCMCIA/CardBus/ExpressCard a USB. Většina z nich však není pro instalaci nutná.