Index

P

packages
apt, Contribuirea cu rapoarte de instalare, Improvements to apt and archive layouts, Pregătirea surselor pentru APT, Adăugarea de surse APT din Internet, Adăugarea de surse APT pentru un sit-oglindă local
apt-listchanges, Actualizare minimală de sistem
aptitude, Improvements to apt and archive layouts, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare, Purging removed packages
dblatex, Sursele acestui document
debian-goodies, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Limitations in security support
default-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-client, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-server, MariaDB replaces MySQL
doc-debian, Raportarea problemelor
docbook-xsl, Sursele acestui document
dpkg, Contribuirea cu rapoarte de instalare
fpm2, Noteworthy obsolete packages
gnupg, Move to "Modern" GnuPG
gnupg1, Move to "Modern" GnuPG
how-can-i-help, Contribuirea la Debian
initramfs-tools, Consola de depanare în timpul inițializării folosind initrd, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
iproute2, Noteworthy obsolete packages, iproute2 will replace net-tools
kedpm, Noteworthy obsolete packages
libcgi-pm-perl, Perl changes that may break third-party software
libmodule-build-perl, Perl changes that may break third-party software
libpam-systemd, The Xorg server is no longer setuid root by default
libssl-dev, OpenSSL related changes
libssl1.0-dev, OpenSSL related changes
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
lsb-base, Most LSB compatibility packages have been removed
lsb-release, Most LSB compatibility packages have been removed
mariadb-client-10.1, MariaDB replaces MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB replaces MySQL
micro-evtd, Pregătiți un mediu sigur pentru actualizare
mysql-defaults, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB replaces MySQL
net-tools, Noteworthy obsolete packages, iproute2 will replace net-tools
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
pkg-dbg, A new archive for debug symbols
pkg-dbgsym, A new archive for debug symbols
popularity-contest, Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
postgresql-plperl-9.4, PostgreSQL PL/Perl incompatibility
postgresql-plperl-9.6, PostgreSQL PL/Perl incompatibility
release-notes, Raportarea problemelor din acest document
reprepro, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
tinc, Pregătiți un mediu sigur pentru actualizare
udev, Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
upgrade-reports, Contribuirea cu rapoarte de instalare
virtual-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
xmlroff, Sursele acestui document
xserver-xorg-legacy, The Xorg server is no longer setuid root by default
xsltproc, Sursele acestui document
Perl, Noutăți în distribuție
PHP, Noutăți în distribuție
Postfix, Noutăți în distribuție
PostgreSQL, Noutăți în distribuție