Index

P

packages
apache2, Incompatible changes in Apache HTTPD 2.4
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Purging removed packages
base-passwd, Changes to default shell of system users provided by base-passwd
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
debian-security-support, Security, Säkerhetsläget för webbläsare
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
dpkg, Bidra med uppgraderingsrapporter
gcc, Security
hardening-wrapper, Security
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device)
libreoffice, Föråldrade paket
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
micro-evtd, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
mplayer, Föråldrade paket
mplayer2, Föråldrade paket
mpv, Föråldrade paket
openoffice.org, Föråldrade paket
openssh-server, OpenSSH server defaults to "PermitRootLogin without-password"
php-horde, PHP applications
plymouth, Plymouth needed for boot-prompts under systemd boots, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
postgresql-9.1, Föråldrade paket
postgresql-9.4, Föråldrade paket
puppetmaster, Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
python3.2, Föråldrade paket
python3.4, Föråldrade paket
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
ruby, Föråldrade paket
ruby1.8, Föråldrade paket
ruby1.9.1, Föråldrade paket
ruby2.1, Föråldrade paket
squid, Föråldrade paket
squid3, Föråldrade paket
sudo, Sudo
systemd, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd, Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
systemd-sysv, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
sysvinit, New default init system (systemd)
sysvinit-core, Upgrading installs the new default init system for Jessie
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device), Jessie udev needs kernel with CONFIG_DEVTMPFS=y (non-standard setups)
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
upstart, Upgrading installs the new default init system for Jessie
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?