Kapitel 1. Introduktion

Innehållsförteckning

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet

Detta dokument upplyser användarna av Debian-distributionen om större förändringar i version 8 (kodnamn jessie).

Dokumentet kommer att förklara hur man på ett säkert sätt uppgraderar från utgåvan 7 (kodnamn wheezy) till den aktuella utgåvan och informerar om kända potentiella problem som kan uppstå i den processen.

Du kan få tag på senaste versionen av detta dokument på https://www.debian.org/releases/jessie/releasenotes. Du kan säkerställa att du läser den senaste versionen av dokumentet genom att jämföra datumen på första sidan.

[Observera]Observera

Observera att det är omöjligt att lista alla kända problem och därför har ett urval gjorts baserat på en kombination av den allmänna förekomsten och problemets inverkan.

Please note that we only support and document upgrading from the previous release of Debian (in this case, the upgrade from wheezy). If you need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions of the release notes and upgrade to wheezy first.

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet

Vi har försökt att testa alla steg i uppgraderingen som beskrivs i det här dokumentet. Vi har också försökt förutse alla möjliga problem som kan inträffa för våra användare.

Hur som helst, om du tror att du hittat ett fel (information som inte är rätt eller information som saknas) i detta dokument, vänligen lämna en felrapport i felrapporteringssystemet mot paketet release-notes. Du bör först kontrollera de existerande felrapporterna för att säkerställa att felet inte redan har hittats och blivit rapporterat. Kan du bidra med ytterligare information för dokumentet i en felrapport är du välkommen att göra så.

Vi uppskattar, och uppmuntrar, rapporter med rättelser till dokumentets källor. Du kan hitta mer information som beskriver hur du får tillgång till källan för detta dokument på Avsnitt 1.3, ”Källor för det här dokumentet”.

1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter

Vi välkomnar all information från användare som relaterar till uppgraderingar från wheezy till jessie. Om du vill ge oss information kan du skicka in den genom en felrapport via felrapporteringssystemet mot paketet upgrade-reports med dina erfarenheter. Vi önskar att du komprimerar eventuella bilagor som inkluderats (med gzip).

Inkludera följande information när du skickar in din uppgraderingsrapport:

  • TODO: any more things to add here?
    

    The status of your package database before and after the upgrade: dpkg's status database available at /var/lib/dpkg/status and apt's package state information, available at /var/lib/apt/extended_states. You should have made a backup before the upgrade as described at Avsnitt 4.1.1, ”Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation”, but you can also find backups of /var/lib/dpkg/status in /var/backups.

  • Sessionsloggar från script. Läs mer om detta i Avsnitt 4.4.1, ”Spela in sessionen”.

  • Dina apt-loggar, tillgängliga i /var/log/apt/term.log eller dina aptitude-loggar, tillgängliga i /var/log/aptitude.

[Notera]Notera

Du bör ta dig tid att granska och ta bort eventuellt känslig och/eller konfidentiell information från loggfilerna innan de inkluderas i en felrapport eftersom informationen kommer att publiceras i en publik databas.

1.3. Källor för det här dokumentet

Källan till detta dokument är formaterad med DocBook XML. HTML-versionen skapas med docbook-xsl och xsltproc. PDF-versionen skapas med dblatex eller xmlroff. Källor för Kommentarer till utgåvan finns tillgängliga i SVN-förrådet för Debian Documentation Project. Du kan använda webbgränssnittet för att komma åt dess filer individuellt via webben och se ändringar i dem. För mer information om hur man kommer åt SVN-förrådet, läs SVN-sidorna för Debian Documentation Project.