Kapitola 2. Čo je nové v Debian 9

Obsah

2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. Disky CD, DVD a BD
2.2.2. Bezpečnosť

The Wiki has more information about this topic.

2.1. Podporované architektúry

Debian stretch oficiálne podporuje nasledovné architektúry:

 • 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64)

 • 64-bit ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • MIPS (mips (big-endian) and mipsel (little-endian))

 • PowerPC (powerpc)

 • 64-bit little-endian PowerPC (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

Ďalšie informácie o stave portov a informácie špecifické pre vašu architektúru sa dočítate na stránkach portov Debianu.

2.2. Čo je nové v distribúcii?

 TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file 
   using the changes-release.pl script found under ../

This new release of Debian again comes with a lot more software than its predecessor jessie; the distribution includes over 12253 new packages, for a total of over 43512 packages. Most of the software in the distribution has been updated: over 24573 software packages (this is 66% of all packages in jessie). Also, a significant number of packages (over 5441, 14% of the packages in jessie) have for various reasons been removed from the distribution. You will not see any updates for these packages and they will be marked as "obsolete" in package management front-ends; see Oddiel 4.8, “Zastaralé balíky”.

Debian sa znova dodáva s niekoľkými pracovnými prostrediami a aplikáciami. Okrem iných teraz obsahuje pracovné prostredia GNOME 3.14, KDE 4.11, Xfce 4.10 a LXDE.

Kancelárske aplikácie tiež boli aktualizované, vrátane kancelárskych balíkov:

 • LibreOffice je aktualizovaný na 4.3;

 • Calligra je aktualizovaná na 2.8.

 • GNUcash je aktualizovaný na 2.6;

 • GNUmeric je aktualizovaný na 1.12;

 • Abiword je aktualizovaný na 3.0.

Medzi ďalšie aktualizované kancelárske aplikácie patrí Evolution 3.12.

Okrem množstva ďalších obsahuje toto vydanie aj nasledovné aktualizácie softvéru:

BalíkVerzia v 8 (jessie)Verzia v 9 (stretch)
Apache2.2.222.4.10
DNS server BIND9.89.9
MTA Courier0.680.73
Dia0.97.20.97.3
Predvolený emailový server Exim4.804.84
GNU Compiler Collection ako štandardný kompilátor4.7 na PC, 4.6 inde4.9
knižnica GNU C2.132.19
lighttpd1.4.311.4.35
Obraz linuxového jadraséria 3.2séria 3.16
OpenLDAP2.4.312.4.40
OpenSSH6.0p16.7p1
Perl5.145.20
PHP5.45.6
MTA Postfix2.92.11
PostgreSQL9.19.4
Python 33.23.4
Samba3.64.1
 TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?

Debian podporuje Linux Standard Base (LSB) verzie 4.1, s jednou explicitnou odchýlkou od špecifikácie LSB 4.1 špecifickou pre Debian: neobsahuje Qt3.

2.2.1. Disky CD, DVD a BD

Oficálna distribúcia Debian sa teraz dodáva na 8 až 9 binárnych DVD alebo 75 až 85 binárnych CD (v závislosti od architektúry) a 10 zdrojových DVD alebo 59 zdrojových CD. Naviac je k dispozícii multi-arch DVD s podmnožinou vydania pre architektúry amd64 a i386 so zdrojovým kódom. Debian je tiež vydaný na obrazoch Blu-ray , po 2 pre architektúry amd64 a i386 alebo jedno so zdrojovým kódom. Z dôvodov veľkosti boli zo zostavení na CD vynechané niektoré veľmi veľké balíky; tieto balíky sa viac hodia na zostavenia DVD a BD, takže tie ich stále obsahujú.

2.2.2. Bezpečnosť

Zastaralý protokol SSLv3 bol v tejto verzii deaktivovaný. Mnohé systémové kryptografické knižnice, ako aj servery a klientske aplikácie boli zostavené alebo nakonfigurované bez podpory tohto protokolu.

Linuxové jadro obsahuje bezpečnostný mechanizmus, ktorý zabraňuje mnohým útokom prostredníctvom symbolických odkazov. V linuxovom jadre Debianu je štandardne zapnutý. Chyby súvisiace s /tmp, ktoré vďaka tomuto mechanizmu nie je možné zneužiť, sa nepovažujú chyby zabezpečenia. Ak používate vlastné linuxové jadro, mali by ste ho povoliť pomocou voľby sysctl:

echo 1 > /proc/sys/fs/protected_symlinks

V niektorých zriedkavých prípadoch je nutné ukončiť bezpečnostnú podpora balíka dodávaného vo vydaní Debianu pred koncom podpora celej distribúcie. Jessie poskytuje nový balík (debian-security-support), ktorý v predstihu upozorní na ukončenie podpory balíka. Tiež dokumentuje balíky s obmedzenou bezpečnostnou podporou. Vo všeobecnosti sa odporúča nainštalovať balík debian-security-support na všetky systémy, kde záleží na bezpečnosti.