Note de lansare pentru Debian 8 (jessie), ARMv7 (EABI hard-float ABI)

Proiectul de documentare Debian

Acest document este software liber și poate fi redistribuit și/sau modificat conform termenilor licenței GNU General Public Licence, versiunea 2, așa cum a fost publicată de Free Software Foundation.

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE, nici chiar garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. A se vedea licența GNU General Public License pentru mai multe detalii.

Ar fi trebuit să primiți o copie a licenței GNU General Public Licence împreună cu acest program. În caz contrar scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Textul licenței se găsește și la http://www.gnu.org/licences/gpl-2.0.html și /usr/share/common-licenses/GPL-2 pe Debian.


Cuprins

1. Introducere
1.1. Raportarea problemelor din acest document
1.2. Contribuirea cu rapoarte de instalare
1.3. Sursele acestui document
2. Noutăți în Debian 8
2.1. Arhitecturi suportate
2.2. Noutăți în distribuție
2.2.1. CD-uri, DVD-uri și BD-uri
2.2.2. Changes in the GNOME desktop
2.2.3. New default init system (systemd)
2.2.4. Multimedia
2.2.5. Security
2.2.6. MariaDB next to MySQL
2.2.7. PHP applications
2.2.8. Debian Games Blend
3. Sistemul de instalare
3.1. Ce este nou în sistemul de instalare?
3.1.1. Schimbări majore
3.1.2. Instalarea automată
4. Actualizarea de la Debian 7 (wheezy)
4.1. Pregătirile pentru actualizare
4.1.1. Faceți copii de siguranță pentru orice date sau configurații
4.1.2. Informați utilizatorii din timp
4.1.3. Pregătire pentru oprirea serviciilor
4.1.4. Pregătiți recuperarea
4.1.5. Pregătiți un mediu sigur pentru actualizare
4.2. Verificarea stării sistemului
4.2.1. Verificați în managerul de pachete acțiunile de efectuat
4.2.2. Dezactivarea alegerilor selective APT
4.2.3. Verificarea stării pachetelor
4.2.4. Secțiunea proposed-updates
4.2.5. Sursele neoficiale și backportări
4.3. Pregătirea surselor pentru APT
4.3.1. Adăugarea de surse APT din Internet
4.3.2. Adăugarea de surse APT pentru un sit-oglindă local
4.3.3. Adăugarea de surse APT de pe un mediu optic
4.4. Actualizarea pachetelor
4.4.1. Înregistrarea sesiunii
4.4.2. Actualizarea listei de pachete
4.4.3. Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
4.4.4. Actualizare minimală de sistem
4.4.5. Actualizarea sistemului
4.5. Probleme posibile în timpul actualizării
4.5.1. Dist-upgrade eșuează cu eroarea „Could not perform immediate configuration”
4.5.2. Programe îndepărtate
4.5.3. Conflicte sau cicluri de pre-dependențe
4.5.4. Conflict de fișiere
4.5.5. Modificări de configurare
4.5.6. Schimbare a sesiunii la consolă
4.5.7. Atenție deosebită la anumite pachete
4.6. Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
4.6.1. Installing a kernel metapackage
4.6.2. Probleme de temporizare a inițializării („waiting for root device”)
4.7. Lucruri de făcut înainte de repornire
4.7.1. Purging removed packages
4.8. Pregătirile pentru următoarea versiune
4.9. Componente depășite
4.10. Pachete învechite
4.10.1. Pachetele marionetă
5. Probleme în jessie de care ar trebui să știți
5.1. Limitations in security support
5.1.1. Starea securității navigatoarelor web
5.1.2. Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
5.2. OpenSSH server defaults to "PermitRootLogin without-password"
5.3. Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
5.4. PHP 5.6 upgrade has behavioural changes
5.5. Incompatible changes in Apache HTTPD 2.4
5.6. Upgrading installs the new default init system for Jessie
5.6.1. Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
5.6.2. Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd
5.6.3. Plymouth needed for boot-prompts under systemd boots
5.7. Required kernel config options for Jessie
5.8. Upgrade considerations for LXC hosts and containers
5.8.1. Upgrading LXC guests running on wheezy hosts
5.8.2. Upgrading LXC guests running on jessie hosts
5.8.3. Further information
5.9. Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
5.10. The GNOME desktop requires basic 3D graphics
5.11. The GNOME desktop does not work with the AMD proprietary FGLRX driver
5.12. Changes in the GNOME default keyboard shortcuts
5.13. Changes to default shell of system users provided by base-passwd
5.14. Migration to new KDE E-mail, Calendar and Contacts (Kontact)
5.15. Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
5.16. "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
5.17. Stricter validation of cron files in crontab
5.18. Change in handling of unreadable module paths by perl
6. Mai multe informații despre Debian
6.1. Referințe suplimentare
6.2. Obținerea de ajutor
6.2.1. Listele de discuții
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Raportarea problemelor
6.4. Contribuirea la Debian
A. Gestionarea sistemului wheezy înainte de actualizare
A.1. Actualizarea sistemului wheezy
A.2. Verificarea listei de surse
A.3. Îndepărtarea fișierelor de configurare inutile
A.4. Actualizați localizările învechite la UTF-8
B. Contribuitorii la Notele de lansare
Index
Glosar