Zoznam

P

packages
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
debian-security-support, Bezpečnosť, Obmedzenia bezpečnostnej podpory
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
libpam-systemd, The Xorg server is no longer setuid root by default
libv8-3.14, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
nodejs, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
sysvinit, Ladiaci shell počas štartu pomocou systemd
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-xorg-legacy, The Xorg server is no longer setuid root by default
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?