Index

P

packages
ansel1, Föråldrade paket
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Purging removed packages
chora2, Föråldrade paket
compiz, Föråldrade paket
courier-imap, Föråldrade paket
courier-pop, Föråldrade paket
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
dimp1, Föråldrade paket
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
dovecot-imapd, Föråldrade paket
dovecot-pop3d, Föråldrade paket
dpkg, Bidra med uppgraderingsrapporter
drupal6, Föråldrade paket
drupal7, Föråldrade paket
gcc, Hardened security
gdm, Föråldrade paket
gdm3, Föråldrade paket
gollem, Föråldrade paket
hardening-wrapper, Hardened security
horde-sam, Föråldrade paket
horde3, Föråldrade paket
imp4, Föråldrade paket
ingo1, Föråldrade paket
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device)
ipopd, Föråldrade paket
kolab, Föråldrade paket
kolab-cyrus-imapd, Föråldrade paket
kolab-webadmin, Föråldrade paket
kolabd, Föråldrade paket
kronolith2, Föråldrade paket
libkolab-perl, Föråldrade paket
lightdm, Föråldrade paket
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
mnemo2, Föråldrade paket
mpich, Föråldrade paket
mpich2, Föråldrade paket
mysql-server-5.1, Föråldrade paket
mysql-server-5.5, Föråldrade paket
nag2, Föråldrade paket
openerp-client, Föråldrade paket
openerp-server, Föråldrade paket
openerp-web, Föråldrade paket
openjdk-7, Föråldrade paket
openmpi, Föråldrade paket
php-horde-*, Föråldrade paket
php-kolab-filter, Föråldrade paket
php-kolab-freebusy, Föråldrade paket
pootle, Föråldrade paket
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
portmap, Föråldrade paket
postgresql-8.4, Föråldrade paket
postgresql-9.1, Föråldrade paket
postgresql-plperl-8.4, Föråldrade paket
puppetmaster, Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
python2.5, Föråldrade paket
python2.6, Förväntade raderingar
python2.7, Förväntade raderingar, Föråldrade paket
rcpbind, Föråldrade paket
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
sogo, Föråldrade paket
sork-forwards-h3, Föråldrade paket
sork-passwd-h3, Föråldrade paket
sork-vacation-h3, Föråldrade paket
sudo, Sudo
sun-java6, Föråldrade paket
systemd, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie
systemd-sysv, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
sysvinit, New default init system (systemd)
sysvinit-core, Upgrading installs the new default init system for Jessie
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
turba2, Föråldrade paket
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device), Jessie udev needs kernel with CONFIG_DEVTMPFS=y (non-standard setups)
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
upstart, Upgrading installs the new default init system for Jessie
uw-imapd, Föråldrade paket
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-video-all, Föråldrade paket
xserver-xorg-video-nv, Föråldrade paket
xserver-xorg-video-radeonhd, Föråldrade paket
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?