Dodatok A. Ako spravovať váš systém wheezy pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém wheezy
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky wheezy pred aktualizáciou na jessie. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém wheezy

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie wheezy, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na wheezy, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) wheezy.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Ak ktorýkoľvek z riadkov vo vašom /etc/apt/sources.list odkazuje na „stable“, už vlastne používate jessie. To nemusí byť to, čo ste mali v úmysle, ak zatiaľ nie ste na aktualizáciu pripravený. Ak ste už spustili apt-get update, ešte stále sa môžete vrátiť späť bez problémov pomocou nasledovnej procedúry.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z jessie, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z wheezy. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Otvorte súbor /etc/apt/sources.list vo svojom obľúbenom editore (ako root) a skontrolujte všetky riadky začínajúce deb http: alebo deb ftp: či obsahujú odkaz na „stable“. Ak nejaké nájdete, zmeňte ich zo stable na wheezy.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať, či miesto kam odkazujú obsahuje archív wheezy alebo archív jessie.

[Dôležité]Dôležité

Nemeňte žiadne riadky začínajúce deb cdrom:. Tým by ste riadok zneplatnili a museli by ste znova spustiť apt-cdrom. Neznepokojujte sa ak riadok so zdrojom „cdrom“ odkazuje na „unstable“. Hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov

Before upgrading your system to jessie, it is recommended to remove old configuration files (such as *.dpkg-{new,old} files under /etc) from the system.

A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Ak je váš systém lokalizovaný a používa locale, ktoré nie je založené na UTF-8, mali by ste silne zvážiť zmenu locales vášho systému na UTF-8. V minulosti boli identifikované chyby[6], ktoré sa prejavujú iba pri locale, ktoré nie sú založené na UTF-8. Na systéme s pracovným prostredím sú takéto staré locales podporované iba škaredými kľučkami vnútri knižníc a nedokážeme kvalitne podporovať používateľov, ktorí ich ešte používajú.

Locale svojho systému môžete nastaviť spustením dpkg-reconfigure locales. Uistite sa, že ste zvolili UTF-8 locale, pri výbere predvoleného locale systému. Okrem toho by ste mali skontrolovať nastavenia locale svojich používateľov a ubezpečiť sa, že vo svojej konfigurácii nepoužívajú staré locales.[6] In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be unreliable when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by bug #599197. The Nautilus file manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-based programs too) assume that filenames are in UTF-8, while the shell assumes they are in the current locale's encoding. In daily use, non-ASCII filenames are just unusable in such setups. Furthermore, the gnome-orca screen reader (which grants sight-impaired users access to the GNOME desktop environment) requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a legacy characterset, it will be unable to read out window information for desktop elements such as Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu.