Index

P

packages
ansel1, Föråldrade paket
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
autofs, Förväntade raderingar
autofs5, Förväntade raderingar
bootlogd, Ändringar för bootlogd
chora2, Föråldrade paket
compiz, Föråldrade paket
consolekit, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
courier-imap, Föråldrade paket
courier-pop, Föråldrade paket
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
dhcp3, Förväntade raderingar
dimp1, Föråldrade paket
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
dovecot-imapd, Föråldrade paket
dovecot-pop3d, Föråldrade paket
dpkg, Bidra med uppgraderingsrapporter
drupal6, Föråldrade paket
drupal7, Föråldrade paket
firmware-linux, Firmware for network and graphics drivers
gcc, Hardened security
gdm, Föråldrade paket
gdm3, Föråldrade paket, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare, Stöd och ändringar i Gnome-skrivbordet
gollem, Föråldrade paket
hardening-wrapper, Hardened security
horde-sam, Föråldrade paket
horde3, Föråldrade paket
imp4, Föråldrade paket
ingo1, Föråldrade paket
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device)
ipopd, Föråldrade paket
isc-dhcp, Förväntade raderingar
kdm, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
knetworkmanager, KDE desktop changes
kolab, Föråldrade paket
kolab-cyrus-imapd, Föråldrade paket
kolab-webadmin, Föråldrade paket
kolabd, Föråldrade paket
kronolith2, Föråldrade paket
libkolab-perl, Föråldrade paket
libnss-ldap, LDAP-stöd
libnss-ldapd, LDAP-stöd
libpam-ldap, LDAP-stöd
libpam-ldapd, LDAP-stöd
libsasl2-modules-sql, Cyrus SASL SQL backends
lightdm, Föråldrade paket, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-2.6-686, Kernel flavor selection
linux-image-486, Kernel flavor selection
linux-image-686, Kernel flavor selection
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
madwifi-source, Förväntade raderingar
mksh, The pdksh to mksh transition
mnemo2, Föråldrade paket
mpich, Föråldrade paket
mpich2, Föråldrade paket
mysql-server-5.1, Föråldrade paket
mysql-server-5.5, Föråldrade paket
nag2, Föråldrade paket
nscd, LDAP-stöd
openerp-client, Föråldrade paket
openerp-server, Föråldrade paket
openerp-web, Föråldrade paket
openjdk-7, Föråldrade paket
openmpi, Föråldrade paket
pdksh, The pdksh to mksh transition
perl-suid, perl-suid borttaget
php-horde-*, Föråldrade paket
php-kolab-filter, Föråldrade paket
php-kolab-freebusy, Föråldrade paket
php5-suhosin, Suhosin PHP module
plasma-widget-networkmanagement, KDE desktop changes
pootle, Föråldrade paket
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
portmap, Föråldrade paket
postgresql-8.4, Föråldrade paket
postgresql-9.1, Föråldrade paket
postgresql-plperl-8.4, Föråldrade paket
puppetmaster, Puppet 2.6 / 2.7 kompabilitet
python-setuptools, Förväntade raderingar
python2.4, Förväntade raderingar
python2.5, Föråldrade paket
python2.6, Förväntade raderingar
python2.7, Föråldrade paket
rcpbind, Föråldrade paket
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
request-tracker3.6, Request Tracker-versioner
request-tracker3.8, Request Tracker-versioner
request-tracker4, Request Tracker-versioner
screen, Screen
slim, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
sogo, Föråldrade paket
sork-forwards-h3, Föråldrade paket
sork-passwd-h3, Föråldrade paket
sork-vacation-h3, Föråldrade paket
sudo, Sudo
sudo-ldap, LDAP-stöd
sun-java6, Föråldrade paket
systemd, New default init system (systemd)
systemd-sysv, New default init system (systemd)
sysvinit, New default init system (systemd)
sysvinit-utils, Ändringar för bootlogd
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
turba2, Föråldrade paket
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Boot timing issues (waiting for root device)
unscd, LDAP-stöd
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
uw-imapd, Föråldrade paket
xdm, ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-video-all, Föråldrade paket
xserver-xorg-video-nv, Föråldrade paket
xserver-xorg-video-radeonhd, Föråldrade paket
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?