Informacje o wydaniu Debian “jessie”

Nazwa kodowa następnego głównego wydania Debiana po wheezy to jessie.

To wydanie powstało jako kopia wheezy i jest obecnie w stanie zwanym testing. Oznacza to, że sprawy nie idą tak źle, jak w dystrybucji niestabilnej (unstable), czy eksperymentalnej, ponieważ pakiety są dopuszczane do tej dystrybucji po pewnym okresie pozytywnego sprawdzania oraz nie zawierają błędów krytycznych dla wydania.

Prosimy zwrócić uwagę, że poprawki bezpieczeństwa dla dystrybucji testing nie są jeszcze wydawane przez zespół bezpieczeństwa. W związku z tym poprawki bezpieczeństwa dla testing nie pojawiają się w najkrótszym możliwym czasie. Jeśli potrzebujesz wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, zalecamy na razie używać wydania wheezy. Zobacz także informacje na temat dystrybucji testing na stronie pytań i odpowiedzi zespołu bezpieczeństwa.

Obrazy instalacyjne i dokumentacja nt. instalacji testing jest na stronie Debian-Installer.

Więcej informacji na temat działania dystrybucji testing można znaleźć na stronie deweloperskiej.

Ludzie często pytają, czy jest jakiś miernik postępu wydania. Niestety, jednego nie ma, ale odsyłamy do kilku miejsc, które opisują, co jest jeszcze potrzebne do ukończenia procesu wydania:

Dodatkowo, ogólne raporty nt. stanu wydania są publikowane przez zarządzającego wydaniem na liście ogłoszeń deweloperów (debian-devel-announce).