Дебиан jessie -- Ръководство за инсталиране

Ръководството за инсталиране на Дебиан 8.0 с кодово име jessie е в процес на разработка и още не е окончателно. Представената информация може да не е актуална или да не е вярна поради извършваните промени в инсталатора. Интерес може да представлява Ръководството за инсталиране на Дебиан 7.0 с кодово име wheezy, което е последното официално издание на Дебиан или пък Текущия вариант на ръководството за инсталиране, което е най-актуалната версия на този документ.

Инструкции за инсталиране и файлове за изтегляне са налични за всяка от поддържаните архитектури:

Ако браузърът ви е настроен правилно за многоезично съдържание, горните връзки ще ви препратят към вариант за разглеждане на ръководството на вашия език (ако е наличен) — повече за това в страницата за многоезично съдържание. В противен случай изберете желаните архитектура, език и формат от долната таблица.

Архитектура Формат Езици