Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 8 (jessie), Mipsel

Projekt Dokumentacji Debiana

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

Tekst licencji można znaleźć również na stronie http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html i w /usr/share/common-licenses/GPL-2 w dystrybucji Debian.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 8
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
2.2.1. Płyty CD, DVD i BD
2.2.2. Zmiany w środowisku GNOME
2.2.3. Nowy domyślny system init (systemd)
2.2.4. Multimedia
2.2.5. Bezpieczeństwo
2.2.6. MariaDB obecny obok MySQL
2.2.7. Aplikacje PHP
2.2.8. Debian Games Blend
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Główne zmiany
3.1.2. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 7 (wheezy)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Sprawdzenie statusu systemu
4.2.1. Przejrzenie zaplanowanych działań w menedżerze pakietów
4.2.2. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.3. Sprawdzenie statusu pakietów
4.2.4. Sekcja proposed-updates
4.2.5. Nieoficjalne źródła i backporty
4.3. Przygotowanie źródeł dla APT-a
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.5.7. Pakiety specjalnej troski
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Installing a kernel metapackage
4.6.2. Problemy z koordynacją w czasie rozruchu (oczekiwanie na główne urządzenie)
4.7. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
4.7.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.8. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.9. Przestarzałe składniki
4.10. Przestarzałe pakiety
4.10.1. Pakiety atrapy
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania jessie
5.1. Limitations in security support
5.1.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.1.2. Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
5.2. Serwer OpenSSH zyskał domyślne ustawienie "PermitRootLogin without-password"
5.3. Kompatybilność Puppet 2.7 / 3.7
5.4. Zmiany w zachowaniu PHP 5.6 wynikające z aktualizacji
5.5. Incompatible changes in Apache HTTPD 2.4
5.6. Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie
5.6.1. Bardziej rygorystyczna obsługa błędów montowań w trakcie rozruchu przez systemd
5.6.2. Locally modified init-scripts may need to be ported to systemd
5.6.3. Plymouth needed for boot-prompts under systemd boots
5.7. Required kernel config options for Jessie
5.8. Zastrzeżenia przy aktualizacji gospodarzy i kontenerów LXC
5.8.1. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem wheezy
5.8.2. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem jessie
5.8.3. Więcej informacji
5.9. Ręczna migracja dysków szyfrowanych whirlpool w LUKS (konfiguracje niestandardowe)
5.10. Pulpit GNOME wymaga prostej grafiki 3D
5.11. Pulpit GNOME nie działa z własnościowymi sterownikami FGLRX do AMD
5.12. Zmiany w domyślnych skrótach klawiszowych GNOME
5.13. Changes to default shell of system users provided by base-passwd
5.14. Migration to new KDE E-mail, Calendar and Contacts (Kontact)
5.15. Missing virtual consoles ("getty"s) with multiple desktop environments
5.16. "VGA signal out of range" / blank screen during boot with grub-pc
5.17. Stricter validation of cron files in crontab
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem wheezy przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania wheezy
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz