Index

P

packages
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Utrensning av borttagna paket
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Limitations in security support
default-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-client, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-server, MariaDB replaces MySQL
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
fpm2, Noteworthy obsolete packages
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
libcgi-pm-perl, Perl changes that may break third-party software
libmodule-build-perl, Perl changes that may break third-party software
libpam-systemd, The Xorg server is no longer setuid root by default
libssl-dev, OpenSSL related changes
libssl1.0-dev, OpenSSL related changes
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
mariadb-client-10.1, MariaDB replaces MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB replaces MySQL
mysql-defaults, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB replaces MySQL
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
pkg-dbg, A new archive for debug symbols
pkg-dbgsym, A new archive for debug symbols
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
reprepro, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
sysvinit, Debug shell during boot using systemd
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
virtual-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-legacy, The Xorg server is no longer setuid root by default
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?