Index

P

packages
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Utrensning av borttagna paket
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Säkerhet, Limitations in security support
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
libpam-systemd, The Xorg server is no longer setuid root by default
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
sysvinit, Debug shell during boot using systemd
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-legacy, The Xorg server is no longer setuid root by default
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?