Kommentarer till utgåvan Debian 9 (stretch),

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 9
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. CDs, DVDs, and BDs
2.2.2. Säkerhet
2.2.3. MariaDB replaces MySQL
2.2.4. Improvements to apt and archive layouts
2.2.5. New deb.debian.org mirror
2.2.6. Move to "Modern" GnuPG
2.2.7. A new archive for debug symbols
2.2.8. New method for naming network interfaces
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 8 (jessie)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Unofficial sources
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor på Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installing a kernel metapackage
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Dummy-paket
5. Problemområden att känna till för utgåvan stretch
5.1. Upgrade specific items for Stretch
5.1.1. Late mounting of /usr is no longer supported
5.1.2. FTP access to Debian hosted mirrors will be removed
5.1.3. Noteworthy obsolete packages
5.1.4. Deprecated components for Stretch
5.1.5. Things to do post upgrade before rebooting
5.1.6. Executables are now compiled as position independent executables (PIE) by default
5.1.7. Most LSB compatibility packages have been removed
5.2. Limitations in security support
5.2.1. Säkerhetsläget för webbläsare
5.2.2. Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
5.3. Package specific issues
5.3.1. Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default
5.3.2. Possible backwards incompatible changes to APT
5.3.3. The Xorg server is no longer setuid root by default
5.3.4. Upstart removed
5.3.5. The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
5.3.6. OpenSSL related changes
5.3.7. Perl changes that may break third-party software
5.3.8. PostgreSQL PL/Perl incompatibility
5.3.9. net-tools will be deprecated in favor of iproute2
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt jessie-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt jessie-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista