Zoznam

P

packages
ansel1, Zastaralé balíky
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Purging removed packages
chora2, Zastaralé balíky
Compiz, Zastaralé balíky
courier-imap, Zastaralé balíky
courier-pop, Zastaralé balíky
cryptsetup, Manual migration of disks encrypted with LUKS whirlpool (non-standard setups)
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
dimp1, Zastaralé balíky
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dovecot-imapd, Zastaralé balíky
dovecot-pop3d, Zastaralé balíky
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
drupal6, Zastaralé balíky
drupal7, Zastaralé balíky
gcc, Hardened security
gdm, Zastaralé balíky
gdm3, Zastaralé balíky
gollem, Zastaralé balíky
hardening-wrapper, Hardened security
horde-sam, Zastaralé balíky
horde3, Zastaralé balíky
imp4, Zastaralé balíky
ingo1, Zastaralé balíky
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
ipopd, Zastaralé balíky
kolab, Zastaralé balíky
kolab-cyrus-imapd, Zastaralé balíky
kolab-webadmin, Zastaralé balíky
kolabd, Zastaralé balíky
kronolith2, Zastaralé balíky
libkolab-perl, Zastaralé balíky
lightdm, Zastaralé balíky
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mnemo2, Zastaralé balíky
mpich, Zastaralé balíky
mpich2, Zastaralé balíky
mysql-5.1, Zastaralé balíky
mysql-5.5, Zastaralé balíky
nag2, Zastaralé balíky
openerp-client, Zastaralé balíky
openerp-server, Zastaralé balíky
openerp-web, Zastaralé balíky
openjdk-7, Zastaralé balíky
openmpi, Zastaralé balíky
php-horde-*, Zastaralé balíky
php-kolab-filter, Zastaralé balíky
php-kolab-freebusy, Zastaralé balíky
pootle, Zastaralé balíky
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
portmap, Zastaralé balíky
postgresql-8.4, Zastaralé balíky
postgresql-9.1, Zastaralé balíky
postgresql-plperl-8.4, Zastaralé balíky
puppetmaster, Puppet 2.7 / 3.7 compatibility
python2.5, Zastaralé balíky
python2.6, Očakávané odstránenia
python2.7, Očakávané odstránenia, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
rpcbind, Zastaralé balíky
sogo, Zastaralé balíky
sork-forwards-h3, Zastaralé balíky
sork-passwd-h3, Zastaralé balíky
sork-vacation-h3, Zastaralé balíky
sudo, Sudo
sun-java6, Zastaralé balíky
systemd, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie
systemd-sysv, New default init system (systemd), Upgrading installs the new default init system for Jessie, Stricter handling of failing mounts during boot under systemd
sysvinit, New default init system (systemd)
sysvinit-core, Upgrading installs the new default init system for Jessie
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
turba2, Zastaralé balíky
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie), Jessie udev needs kernel with CONFIG_DEVTMPFS=y (non-standard setups)
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
upstart, Upgrading installs the new default init system for Jessie
uw-imapd, Zastaralé balíky
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-xorg-video-all, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-nv, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-radeonhd, Zastaralé balíky
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?