Index

P

packages
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Improvements to apt and archive layouts, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor på Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Improvements to apt and archive layouts, Utrensning av borttagna paket
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installing a kernel metapackage
debian-security-support, Limitations in security support
default-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-client, MariaDB replaces MySQL
default-mysql-server, MariaDB replaces MySQL
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
fpm2, Noteworthy obsolete packages
gnupg, Move to "Modern" GnuPG
gnupg1, Move to "Modern" GnuPG
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
iproute2, Noteworthy obsolete packages, net-tools will be deprecated in favor of iproute2
kedpm, Noteworthy obsolete packages
libcgi-pm-perl, Perl changes that may break third-party software
libmodule-build-perl, Perl changes that may break third-party software
libpam-systemd, The Xorg server is no longer setuid root by default
libssl-dev, OpenSSL related changes
libssl1.0-dev, OpenSSL related changes
libv8-3.14, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installing a kernel metapackage
linux-source, Installing a kernel metapackage
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
lsb-base, Most LSB compatibility packages have been removed
lsb-release, Most LSB compatibility packages have been removed
mariadb-client-10.1, MariaDB replaces MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB replaces MySQL
mysql-defaults, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB replaces MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB replaces MySQL
net-tools, Noteworthy obsolete packages, net-tools will be deprecated in favor of iproute2
nodejs, Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js
pkg-dbg, A new archive for debug symbols
pkg-dbgsym, A new archive for debug symbols
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
postgresql-plperl-9.4, PostgreSQL PL/Perl incompatibility
postgresql-plperl-9.6, PostgreSQL PL/Perl incompatibility
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
reprepro, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
virtual-mysql-*, MariaDB replaces MySQL
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-legacy, The Xorg server is no longer setuid root by default
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?