Kapitola 1. Úvod

Obsah

1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu

Tento dokument informuje používateľov distribúcie Debian o hlavných zmenách vo verzii 8 (kódové označenie „jessie“).

Poznámky k vydaniu poskytujú informácie o tom ako bezpečne aktualizovať systém z predošlého vydania 7 (kódové označenie wheezy) na aktuálne vydanie a informujú používateľov o známych potenciálnych problémoch, s ktorými by sa mohli stretnúť počas aktualizácie.

Najnovšia verzia tohto dokumentu je vždy dostupná na https://www.debian.org/releases/jessie/releasenotes. Ak si nie ste istý či čítate aktuálnu verziu, skontrolujte dátum na prvej stránke a uistite sa, že čítate aktuálnu verziu.

[Výstraha]Výstraha

Majte na pamäti, že nie je možné uviesť každý známy problém a preto boli tu uvedené problémy vybrané na základe očakávanej frekvencie výskytu a závažnosti.

Please note that we only support and document upgrading from the previous release of Debian (in this case, the upgrade from wheezy). If you need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions of the release notes and upgrade to wheezy first.

1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente

Pokúsili sme sa otestovať všetky rozličné kroky aktualizácie popísané v tomto dokumente a tiež sme sa pokúsili predvídať všetky možné problémy, s ktorými sa naši používatelia môžu stretnúť.

Ak si napriek tomu myslíte, že ste našli akúkoľvek chybu (nesprávne alebo chýbajúce informácie) v tejto dokumentácii, prosím oznámte chybu do systému sledovania chýb voči balíku release-notes. Najskôr si však pozrite existujúce hlásenia o chybách, pre prípad, že je chyba, ktorú oznamujete, už nahlásená. Pokojne pridajte ďalšie informácie k existujúcim hláseniam chýb ak si myslíte, že môžete poskytnúť obsah do tohto dokumentu.

Oceňujeme a posmeľujeme zadávanie hlásení so záplatami zdrojových súbrov tohto dokumentu. Ďalšie informácie o tom ako získať zdrojové súbory tohto dokumentu popisuje Oddiel 1.3, “Zdroje tohto dokumentu”.

1.2. Ako posielať správy o aktualizácii

Vítané sú všetky informácie od používateľov, ktoré sa týkajú aktualizácie z wheezy na jessie. Ak ste ochotný podeliť sa o tieto informácie, nahláste prosím chybu s vašimi výsledkami do systému sledovania chýb voči balíku upgrade-reports. Žiadame, aby ste všetky prípadné prílohy skomprimovali (pomocou gzip).

Prosím, uveďte pri posielaní správ o aktualizácii nasledovné údaje:

[Poznámka]Poznámka

Pozn.: Mali by ste venovať nejaký čas tomu, aby ste skontrolovali, či spolu so záznamami neodosielate akékoľvek citlivé alebo dôverné informácie a odstrániť ich zo správy, pretože tieto informácie budú verejne prístupné.

1.3. Zdroje tohto dokumentu

Tento dokument je vo formáte DocBook XML. HTML verzia sa generuje pomocou docbook-xsl a xsltproc. PDF verzia sa generuje pomocou dblatex alebo xmlroff. Zdrojové súbory Poznámok k vydaniu sú dostupné v SVN úložisku Dokumentačného Projektu Debian. Na prístup k jednotlivým súborom a prezeranie ich zmien môžete použiť webové rozhranie. Ďalšie informácie o prístupe k SVN nájdete na stránkach o SVN Dokumentačného Projektu Debian.