Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[31 Юли 2014] DSA-2994 nss - security update
[31 Юли 2014] DSA-2993 tor - security update
[29 Юли 2014] DSA-2992 linux - security update
[27 Юли 2014] DSA-2991 modsecurity-apache - security update
[27 Юли 2014] DSA-2990 cups - security update
[24 Юли 2014] DSA-2989 apache2 - security update
[24 Юли 2014] DSA-2988 transmission - security update
[23 Юли 2014] DSA-2987 openjdk-7 - security update
[23 Юли 2014] DSA-2986 iceweasel - security update
[22 Юли 2014] DSA-2985 mysql-5.5 - security update
[22 Юли 2014] DSA-2984 acpi-support - security update
[20 Юли 2014] DSA-2983 drupal7 - security update
[19 Юли 2014] DSA-2982 ruby-activerecord-3.2 - security update
[18 Юли 2014] DSA-2981 polarssl - security update
[17 Юли 2014] DSA-2980 openjdk-6 - security update
[17 Юли 2014] DSA-2979 fail2ban - security update
[11 Юли 2014] DSA-2978 libxml2 - security update
[11 Юли 2014] DSA-2977 libav - security update
[10 Юли 2014] DSA-2976 eglibc - security update
[09 Юли 2014] DSA-2975 phpmyadmin - security update
[08 Юли 2014] DSA-2974 php5 - security update
[07 Юли 2014] DSA-2973 vlc - security update
[06 Юли 2014] DSA-2972 linux - security update
[02 Юли 2014] DSA-2971 dbus - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.