Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[05 Юли 2015] DSA-3301 haproxy - security update
[04 Юли 2015] DSA-3300 iceweasel - security update
[02 Юли 2015] DSA-3299 stunnel4 - security update
[01 Юли 2015] DSA-3298 jackrabbit - security update
[29 Юни 2015] DSA-3297 unattended-upgrades - security update
[29 Юни 2015] DSA-3296 libcrypto++ - security update
[24 Юни 2015] DSA-3295 cacti - security update
[23 Юни 2015] DSA-3294 wireshark - security update
[20 Юни 2015] DSA-3293 pyjwt - security update
[19 Юни 2015] DSA-3292 cinder - security update
[18 Юни 2015] DSA-3291 drupal7 - security update
[18 Юни 2015] DSA-3290 linux - security update
[15 Юни 2015] DSA-3289 p7zip - security update
[13 Юни 2015] DSA-3288 libav - security update
[13 Юни 2015] DSA-3287 openssl - security update
[13 Юни 2015] DSA-3286 xen - security update
[13 Юни 2015] DSA-3285 qemu-kvm - security update
[13 Юни 2015] DSA-3284 qemu - security update
[09 Юни 2015] DSA-3283 cups - security update
[08 Юни 2015] DSA-3282 strongswan - security update
[07 Юни 2015] DSA-3281 - Debian Security Team PGP/GPG key change notice
[07 Юни 2015] DSA-3280 php5 - security update
[06 Юни 2015] DSA-3279 redis - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.