Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[30 Мар 2015] DSA-3209 openldap - security update
[29 Мар 2015] DSA-3208 freexl - security update
[28 Мар 2015] DSA-3207 shibboleth-sp2 - security update
[28 Мар 2015] DSA-3206 dulwich - security update
[27 Мар 2015] DSA-3205 batik - security update
[24 Мар 2015] DSA-3204 python-django - security update
[22 Мар 2015] DSA-3203 tor - security update
[22 Мар 2015] DSA-3202 mono - security update
[22 Мар 2015] DSA-3201 iceweasel - security update
[20 Мар 2015] DSA-3200 drupal7 - security update
[20 Мар 2015] DSA-3199 xerces-c - security update
[20 Мар 2015] DSA-3198 php5 - security update
[19 Мар 2015] DSA-3197 openssl - security update
[18 Мар 2015] DSA-3196 file - security update
[18 Мар 2015] DSA-3195 php5 - security update
[17 Мар 2015] DSA-3194 libxfont - security update
[17 Мар 2015] DSA-3193 tcpdump - security update
[17 Мар 2015] DSA-3192 checkpw - security update
[15 Мар 2015] DSA-3191 gnutls26 - security update
[15 Мар 2015] DSA-3190 putty - security update
[15 Мар 2015] DSA-3189 libav - security update
[15 Мар 2015] DSA-3188 freetype - security update
[15 Мар 2015] DSA-3187 icu - security update
[13 Мар 2015] DSA-3186 nss - security update
[12 Мар 2015] DSA-3185 libgcrypt11 - security update
[12 Мар 2015] DSA-3184 gnupg - security update
[12 Мар 2015] DSA-3183 movabletype-opensource - security update
[11 Мар 2015] DSA-3182 libssh2 - security update
[10 Мар 2015] DSA-3181 xen - security update
[10 Мар 2015] DSA-3177 mod-gnutls - security update
[05 Мар 2015] DSA-3180 libarchive - security update
[03 Мар 2015] DSA-3179 icedove - security update
[02 Мар 2015] DSA-3178 unace - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.