Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[28 Юли 2015] DSA-3319 bind9 - security update
[26 Юли 2015] DSA-3318 expat - security update
[25 Юли 2015] DSA-3317 lxc - security update
[25 Юли 2015] DSA-3316 openjdk-7 - security update
[23 Юли 2015] DSA-3315 chromium-browser - security update
[23 Юли 2015] DSA-3314 typo3-src - end of life
[23 Юли 2015] DSA-3313 linux - security update
[22 Юли 2015] DSA-3312 cacti - security update
[20 Юли 2015] DSA-3311 mariadb-10.0 - security update
[19 Юли 2015] DSA-3310 freexl - security update
[18 Юли 2015] DSA-3309 tidy - security update
[18 Юли 2015] DSA-3308 mysql-5.5 - security update
[09 Юли 2015] DSA-3307 pdns-recursor - security update
[09 Юли 2015] DSA-3306 pdns - security update
[08 Юли 2015] DSA-3305 python-django - security update
[07 Юли 2015] DSA-3304 bind9 - security update
[07 Юли 2015] DSA-3303 cups-filters - security update
[06 Юли 2015] DSA-3302 libwmf - security update
[05 Юли 2015] DSA-3301 haproxy - security update
[04 Юли 2015] DSA-3300 iceweasel - security update
[02 Юли 2015] DSA-3299 stunnel4 - security update
[01 Юли 2015] DSA-3298 jackrabbit - security update
[29 Юни 2015] DSA-3297 unattended-upgrades - security update
[29 Юни 2015] DSA-3296 libcrypto++ - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.