Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[17 Авг 2017] DSA-3945 linux - security update
[17 Авг 2017] DSA-3944 mariadb-10.0 - security update
[14 Авг 2017] DSA-3943 gajim - security update
[13 Авг 2017] DSA-3942 supervisor - security update
[13 Авг 2017] DSA-3941 iortcw - security update
[13 Авг 2017] DSA-3940 cvs - security update
[12 Авг 2017] DSA-3939 botan1.10 - security update
[12 Авг 2017] DSA-3938 libgd2 - security update
[12 Авг 2017] DSA-3937 zabbix - security update
[10 Авг 2017] DSA-3936 postgresql-9.6 - security update
[10 Авг 2017] DSA-3935 postgresql-9.4 - security update
[10 Авг 2017] DSA-3934 git - security update
[10 Авг 2017] DSA-3933 pjproject - security update
[10 Авг 2017] DSA-3932 subversion - security update
[10 Авг 2017] DSA-3930 freeradius - security update
[10 Авг 2017] DSA-3929 libsoup2.4 - security update
[10 Авг 2017] DSA-3928 firefox-esr - security update
[07 Авг 2017] DSA-3927 linux - security update
[04 Авг 2017] DSA-3926 chromium-browser - security update
[04 Авг 2017] DSA-3925 qemu - security update
[02 Авг 2017] DSA-3924 varnish - security update
[01 Авг 2017] DSA-3923 freerdp - security update
[28 Юли 2017] DSA-3922 mysql-5.5 - security update
[28 Юли 2017] DSA-3921 enigmail - security update
[25 Юли 2017] DSA-3920 qemu - security update
[25 Юли 2017] DSA-3919 openjdk-8 - security update
[25 Юли 2017] DSA-3918 icedove - security update
[23 Юли 2017] DSA-3917 catdoc - security update
[21 Юли 2017] DSA-3916 atril - security update
[20 Юли 2017] DSA-3915 ruby-mixlib-archive - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.