Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[25 Сеп 2015] DSA-3368 cyrus-sasl2 - security update
[24 Сеп 2015] DSA-3367 wireshark - security update
[23 Сеп 2015] DSA-3366 rpcbind - security update
[23 Сеп 2015] DSA-3365 iceweasel - security update
[21 Сеп 2015] DSA-3364 linux - security update
[20 Сеп 2015] DSA-3363 owncloud-client - security update
[18 Сеп 2015] DSA-3362 qemu-kvm - security update
[18 Сеп 2015] DSA-3361 qemu - security update
[15 Сеп 2015] DSA-3360 icu - security update
[13 Сеп 2015] DSA-3359 virtualbox - security update
[13 Сеп 2015] DSA-3358 php5 - security update
[13 Сеп 2015] DSA-3357 vzctl - security update
[12 Сеп 2015] DSA-3356 openldap - security update
[10 Сеп 2015] DSA-3355 libvdpau - security update
[08 Сеп 2015] DSA-3354 spice - security update
[05 Сеп 2015] DSA-3353 openslp-dfsg - security update
[04 Сеп 2015] DSA-3352 screen - security update
[03 Сеп 2015] DSA-3351 chromium-browser - security update
[02 Сеп 2015] DSA-3350 bind9 - security update
[02 Сеп 2015] DSA-3349 qemu-kvm - security update
[02 Сеп 2015] DSA-3348 qemu - security update
[02 Сеп 2015] DSA-3347 pdns - security update
[31 Авг 2015] DSA-3346 drupal7 - security update
[29 Авг 2015] DSA-3345 iceweasel - security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.