Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre fri programvareleverandører og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[23. feb 2017] DSA-3792 libreoffice security update
[22. feb 2017] DSA-3791 linux security update
[16. feb 2017] DSA-3790 spice security update
[15. feb 2017] DSA-3789 libevent security update
[13. feb 2017] DSA-3788 tomcat8 security update
[13. feb 2017] DSA-3787 tomcat7 security update
[13. feb 2017] DSA-3786 vim security update
[09. feb 2017] DSA-3785 jasper security update
[09. feb 2017] DSA-3784 viewvc security update
[08. feb 2017] DSA-3783 php5 security update
[08. feb 2017] DSA-3782 openjdk-7 security update
[05. feb 2017] DSA-3781 svgsalamander security update
[01. feb 2017] DSA-3780 ntfs-3g security update
[01. feb 2017] DSA-3779 wordpress security update
[31. jan 2017] DSA-3778 ruby-archive-tar-minitar security update
[31. jan 2017] DSA-3777 libgd2 security update
[31. jan 2017] DSA-3776 chromium-browser security update
[29. jan 2017] DSA-3775 tcpdump security update
[29. jan 2017] DSA-3774 lcms2 security update
[27. jan 2017] DSA-3773 openssl security update
[26. jan 2017] DSA-3772 libxpm security update
[25. jan 2017] DSA-3771 firefox-esr security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss - svaret på spørsmålet ditt være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.