Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre fri programvareleverandører og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[27. jul 2014] DSA-2991 modsecurity-apache - security update
[27. jul 2014] DSA-2990 cups - security update
[24. jul 2014] DSA-2989 apache2 - security update
[24. jul 2014] DSA-2988 transmission - security update
[23. jul 2014] DSA-2987 openjdk-7 - security update
[23. jul 2014] DSA-2986 iceweasel - security update
[22. jul 2014] DSA-2985 mysql-5.5 - security update
[22. jul 2014] DSA-2984 acpi-support - security update
[20. jul 2014] DSA-2983 drupal7 - security update
[19. jul 2014] DSA-2982 ruby-activerecord-3.2 - security update
[18. jul 2014] DSA-2981 polarssl - security update
[17. jul 2014] DSA-2980 openjdk-6 - security update
[17. jul 2014] DSA-2979 fail2ban - security update
[11. jul 2014] DSA-2978 libxml2 - security update
[11. jul 2014] DSA-2977 libav - security update
[10. jul 2014] DSA-2976 eglibc - security update
[09. jul 2014] DSA-2975 phpmyadmin - security update
[08. jul 2014] DSA-2974 php5 - security update
[07. jul 2014] DSA-2973 vlc - security update
[06. jul 2014] DSA-2972 linux - security update
[02. jul 2014] DSA-2971 dbus - security update
[29. jun 2014] DSA-2970 cacti - security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss - svaret på spørsmålet ditt være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.