Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre fri programvareleverandører og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[25. sep 2015] DSA-3368 cyrus-sasl2 - security update
[24. sep 2015] DSA-3367 wireshark - security update
[23. sep 2015] DSA-3366 rpcbind - security update
[23. sep 2015] DSA-3365 iceweasel - security update
[21. sep 2015] DSA-3364 linux - security update
[20. sep 2015] DSA-3363 owncloud-client - security update
[18. sep 2015] DSA-3362 qemu-kvm - security update
[18. sep 2015] DSA-3361 qemu - security update
[15. sep 2015] DSA-3360 icu - security update
[13. sep 2015] DSA-3359 virtualbox - security update
[13. sep 2015] DSA-3358 php5 - security update
[13. sep 2015] DSA-3357 vzctl - security update
[12. sep 2015] DSA-3356 openldap - security update
[10. sep 2015] DSA-3355 libvdpau - security update
[08. sep 2015] DSA-3354 spice - security update
[05. sep 2015] DSA-3353 openslp-dfsg - security update
[04. sep 2015] DSA-3352 screen - security update
[03. sep 2015] DSA-3351 chromium-browser - security update
[02. sep 2015] DSA-3350 bind9 - security update
[02. sep 2015] DSA-3349 qemu-kvm - security update
[02. sep 2015] DSA-3348 qemu - security update
[02. sep 2015] DSA-3347 pdns - security update
[31. aug 2015] DSA-3346 drupal7 - security update
[29. aug 2015] DSA-3345 iceweasel - security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss - svaret på spørsmålet ditt være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.