Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[06.02.2016] DSA-3467 tiff - security update
[04.02.2016] DSA-3466 krb5 - security update
[02.02.2016] DSA-3465 openjdk-6 - security update
[31.01.2016] DSA-3464 rails - security update
[31.01.2016] DSA-3463 prosody - security update
[30.01.2016] DSA-3462 radicale - security update
[30.01.2016] DSA-3461 freetype - security update
[30.01.2016] DSA-3460 privoxy - security update
[28.01.2016] DSA-3459 mysql-5.5 - security update
[27.01.2016] DSA-3458 openjdk-7 - security update
[27.01.2016] DSA-3457 iceweasel - security update
[27.01.2016] DSA-3456 chromium-browser - security update
[27.01.2016] DSA-3455 curl - security update
[27.01.2016] DSA-3454 virtualbox - security update
[25.01.2016] DSA-3453 mariadb-10.0 - security update
[23.01.2016] DSA-3452 claws-mail - security update
[20.01.2016] DSA-3451 fuse - security update
[20.01.2016] DSA-3450 ecryptfs-utils - security update
[19.01.2016] DSA-3449 bind9 - security update
[19.01.2016] DSA-3448 linux - security update
[17.01.2016] DSA-3447 tomcat7 - security update
[14.01.2016] DSA-3446 openssh - security update
[13.01.2016] DSA-3445 pygments - security update
[13.01.2016] DSA-3444 wordpress - security update
[13.01.2016] DSA-3443 libpng - security update
[13.01.2016] DSA-3442 isc-dhcp - security update
[11.01.2016] DSA-3441 perl - security update
[11.01.2016] DSA-3440 sudo - security update
[10.01.2016] DSA-3439 prosody - security update
[09.01.2016] DSA-3438 xscreensaver - security update
[09.01.2016] DSA-3437 gnutls26 - security update
[08.01.2016] DSA-3436 openssl - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.