Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[16.02.2017] DSA-3790 spice security update
[15.02.2017] DSA-3789 libevent security update
[13.02.2017] DSA-3788 tomcat8 security update
[13.02.2017] DSA-3787 tomcat7 security update
[13.02.2017] DSA-3786 vim security update
[09.02.2017] DSA-3785 jasper security update
[09.02.2017] DSA-3784 viewvc security update
[08.02.2017] DSA-3783 php5 security update
[08.02.2017] DSA-3782 openjdk-7 security update
[05.02.2017] DSA-3781 svgsalamander security update
[01.02.2017] DSA-3780 ntfs-3g security update
[01.02.2017] DSA-3779 wordpress security update
[31.01.2017] DSA-3778 ruby-archive-tar-minitar security update
[31.01.2017] DSA-3777 libgd2 security update
[31.01.2017] DSA-3776 chromium-browser security update
[29.01.2017] DSA-3775 tcpdump security update
[29.01.2017] DSA-3774 lcms2 security update
[27.01.2017] DSA-3773 openssl security update
[26.01.2017] DSA-3772 libxpm security update
[25.01.2017] DSA-3771 firefox-esr security update
[22.01.2017] DSA-3770 mariadb-10.0 security update
[22.01.2017] DSA-3769 libphp-swiftmailer security update
[20.01.2017] DSA-3768 openjpeg2 security update
[19.01.2017] DSA-3767 mysql-5.5 security update
[19.01.2017] DSA-3766 mapserver security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.