Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[21.12.2014] DSA-3109 firebird2.5 - security update
[20.12.2014] DSA-3106 jasper - security update
[16.12.2014] DSA-3105 heirloom-mailx - security update
[16.12.2014] DSA-3104 bsd-mailx - security update
[13.12.2014] DSA-3103 libyaml-libyaml-perl - security update
[13.12.2014] DSA-3102 libyaml - security update
[13.12.2014] DSA-3101 c-icap - security update
[12.12.2014] DSA-3100 mediawiki - security update
[11.12.2014] DSA-3099 dbus - security update
[11.12.2014] DSA-3098 graphviz - security update
[11.12.2014] DSA-3096 pdns-recursor - security update
[10.12.2014] DSA-3097 unbound - security update
[10.12.2014] DSA-3095 xorg-server - security update
[08.12.2014] DSA-3094 bind9 - security update
[08.12.2014] DSA-3093 linux - security update
[07.12.2014] DSA-3092 icedove - security update
[07.12.2014] DSA-3091 getmail4 - security update
[04.12.2014] DSA-3090 iceweasel - security update
[04.12.2014] DSA-3089 jasper - security update
[04.12.2014] DSA-3088 qemu-kvm - security update
[04.12.2014] DSA-3087 qemu - security update
[03.12.2014] DSA-3086 tcpdump - security update
[03.12.2014] DSA-3085 wordpress - security update
[01.12.2014] DSA-3084 openvpn - security update
[30.11.2014] DSA-3083 mutt - security update
[30.11.2014] DSA-3082 flac - security update
[29.11.2014] DSA-3081 libvncserver - security update
[29.11.2014] DSA-3080 openjdk-7 - security update
[28.11.2014] DSA-3079 ppp - security update
[27.11.2014] DSA-3078 libksba - security update
[26.11.2014] DSA-3077 openjdk-6 - security update
[25.11.2014] DSA-3076 wireshark - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.