Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[23.08.2017] DSA-3952 libxml2 security update
[22.08.2017] DSA-3951 smb4k security update
[21.08.2017] DSA-3950 libraw security update
[21.08.2017] DSA-3949 augeas security update
[19.08.2017] DSA-3948 ioquake3 security update
[18.08.2017] DSA-3947 newsbeuter security update
[18.08.2017] DSA-3946 libmspack security update
[17.08.2017] DSA-3945 linux security update
[17.08.2017] DSA-3944 mariadb-10.0 security update
[14.08.2017] DSA-3943 gajim security update
[13.08.2017] DSA-3942 supervisor security update
[13.08.2017] DSA-3941 iortcw security update
[13.08.2017] DSA-3940 cvs security update
[12.08.2017] DSA-3939 botan1.10 security update
[12.08.2017] DSA-3938 libgd2 security update
[12.08.2017] DSA-3937 zabbix security update
[10.08.2017] DSA-3936 postgresql-9.6 security update
[10.08.2017] DSA-3935 postgresql-9.4 security update
[10.08.2017] DSA-3934 git security update
[10.08.2017] DSA-3933 pjproject security update
[10.08.2017] DSA-3932 subversion security update
[10.08.2017] DSA-3930 freeradius security update
[10.08.2017] DSA-3929 libsoup2.4 security update
[10.08.2017] DSA-3928 firefox-esr security update
[07.08.2017] DSA-3927 linux security update
[04.08.2017] DSA-3926 chromium-browser security update
[04.08.2017] DSA-3925 qemu security update
[02.08.2017] DSA-3924 varnish security update
[01.08.2017] DSA-3923 freerdp security update
[28.07.2017] DSA-3922 mysql-5.5 security update
[28.07.2017] DSA-3921 enigmail security update
[25.07.2017] DSA-3920 qemu security update
[25.07.2017] DSA-3919 openjdk-8 security update
[25.07.2017] DSA-3918 icedove security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.