Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[23.03.2017] DSA-3816 samba security update
[23.03.2017] DSA-3815 wordpress security update
[22.03.2017] DSA-3814 audiofile security update
[19.03.2017] DSA-3813 r-base security update
[18.03.2017] DSA-3812 ioquake3 security update
[18.03.2017] DSA-3811 wireshark security update
[15.03.2017] DSA-3810 chromium-browser security update
[14.03.2017] DSA-3809 mariadb-10.0 security update
[13.03.2017] DSA-3808 imagemagick security update
[12.03.2017] DSA-3807 icoutils security update
[10.03.2017] DSA-3806 pidgin security update
[08.03.2017] DSA-3805 firefox-esr security update
[08.03.2017] DSA-3804 linux security update
[08.03.2017] DSA-3803 texlive-base security update
[05.03.2017] DSA-3802 zabbix security update
[04.03.2017] DSA-3801 ruby-zip security update
[02.03.2017] DSA-3800 libquicktime security update
[01.03.2017] DSA-3799 imagemagick security update
[01.03.2017] DSA-3798 tnef security update
[28.02.2017] DSA-3797 mupdf security update
[26.02.2017] DSA-3796 apache2 security update
[26.02.2017] DSA-3795 bind9 security update
[25.02.2017] DSA-3794 munin security update
[24.02.2017] DSA-3793 shadow security update
[23.02.2017] DSA-3792 libreoffice security update
[22.02.2017] DSA-3791 linux security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.