Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[28.01.2015] DSA-3143 virtualbox - security update
[27.01.2015] DSA-3142 eglibc - security update
[27.01.2015] DSA-3141 wireshark - security update
[27.01.2015] DSA-3140 xen - security update
[25.01.2015] DSA-3139 squid - security update
[25.01.2015] DSA-3138 jasper - security update
[24.01.2015] DSA-3137 websvn - security update
[24.01.2015] DSA-3136 polarssl - security update
[23.01.2015] DSA-3135 mysql-5.5 - security update
[20.01.2015] DSA-3134 sympa - security update
[20.01.2015] DSA-3133 privoxy - security update
[19.01.2015] DSA-3132 icedove - security update
[18.01.2015] DSA-3131 xdg-utils - security update
[16.01.2015] DSA-3130 lsyncd - security update
[15.01.2015] DSA-3129 rpm - security update
[15.01.2015] DSA-3128 linux - security update
[14.01.2015] DSA-3127 iceweasel - security update
[12.01.2015] DSA-3126 php5 - security update
[11.01.2015] DSA-3125 openssl - security update
[10.01.2015] DSA-3124 otrs2 - security update
[09.01.2015] DSA-3123 binutils - security update
[08.01.2015] DSA-3122 curl - security update
[08.01.2015] DSA-3121 file - security update
[06.01.2015] DSA-3120 mantis - security update
[06.01.2015] DSA-3119 libevent - security update
[05.01.2015] DSA-3118 strongswan - security update
[31.12.2014] DSA-3117 php5 - security update
[30.12.2014] DSA-3116 polarssl - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.