Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[30.09.2014] DSA-3040 rsyslog - security update
[28.09.2014] DSA-3039 chromium-browser - security update
[27.09.2014] DSA-3038 libvirt - security update
[26.09.2014] DSA-3037 icedove - security update
[26.09.2014] DSA-3036 mediawiki - security update
[25.09.2014] DSA-3035 bash - security update
[25.09.2014] DSA-3034 iceweasel - security update
[25.09.2014] DSA-3033 nss - security update
[24.09.2014] DSA-3032 bash - security update
[23.09.2014] DSA-3031 apt - security update
[20.09.2014] DSA-3030 mantis - security update
[20.09.2014] DSA-3029 nginx - security update
[17.09.2014] DSA-3028 icedove - security update
[17.09.2014] DSA-3027 libav - security update
[16.09.2014] DSA-3026 dbus - security update
[16.09.2014] DSA-3025 apt - security update
[11.09.2014] DSA-3024 gnupg - security update
[11.09.2014] DSA-3023 bind9 - security update
[10.09.2014] DSA-3022 curl - security update
[10.09.2014] DSA-3020 acpi-support - security update
[09.09.2014] DSA-3021 file - security update
[04.09.2014] DSA-3019 procmail - security update
[03.09.2014] DSA-3018 iceweasel - security update
[02.09.2014] DSA-3017 php-cas - security update
[01.09.2014] DSA-3016 lua5.2 - security update
[01.09.2014] DSA-3015 lua5.1 - security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.