Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Debian traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdzamy wszystkie zgłaszane problemy i upewniamy się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Mamy też zespół audytu bezpieczeństwa, który bada programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Doświadczenie pokazało, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie nie działa. Ujawnienie pozwala szybciej znaleźć lepsze rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa. W tym duchu strona ta opisuje luki w bezpieczeństwie, które mogą mieć wpływ na Debiana.

Debian uczestniczy w przedsięwzięciach standaryzacyjnych: Ogłoszenia Debiana dotyczące Bezpieczeństwa (ang. Debian Security Advisories) są zgodne ze standardem CVE (sprawdź tablicę referencyjną). Debian uczestniczy również w projekcie Open Vulnerability Assessment Language.

Jak dbać o bezpieczeństwo swojego Debiana

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę debian-security-announce.

Dzięki programowi APT można wygodnie uzyskać dostęp do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. W tym celu należy dodać linię:

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

do pliku /etc/apt/sources.list, a następnie wykonać apt-get update && apt-get upgrade aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje. Archiwum bezpieczeństwa jest podpisywane standardowymi kluczami do podpisywania archiwum Debiana.

Więcej informacji na temat spraw związanych z bezpieczeństwem w Debianie można znaleźć w Security Team FAQ oraz podręczniku Securing Debian.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa

Następujące strony zawierają archiwum ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa wysłanych na listę debian-security-announce.

[25.10.2016] DSA-3701 nginx security update
[25.10.2016] DSA-3700 asterisk security update
[25.10.2016] DSA-3699 virtualbox end-of-life
[24.10.2016] DSA-3698 php5 security update
[21.10.2016] DSA-3697 kdepimlibs security update
[19.10.2016] DSA-3696 linux security update
[18.10.2016] DSA-3695 quagga security update
[18.10.2016] DSA-3694 tor security update
[14.10.2016] DSA-3693 libgd2 security update
[13.10.2016] DSA-3692 freeimage security update
[12.10.2016] DSA-3691 ghostscript security update
[10.10.2016] DSA-3690 icedove security update
[08.10.2016] DSA-3689 php5 security update
[05.10.2016] DSA-3688 nss security update
[05.10.2016] DSA-3687 nspr security update
[04.10.2016] DSA-3686 icedove security update
[04.10.2016] DSA-3685 libav security update
[03.10.2016] DSA-3684 libdbd-mysql-perl security update
[02.10.2016] DSA-3683 chromium-browser security update
[30.09.2016] DSA-3682 c-ares security update
[29.09.2016] DSA-3681 wordpress security update
[27.09.2016] DSA-3680 bind9 security update
[27.09.2016] DSA-3679 jackrabbit security update
[26.09.2016] DSA-3678 python-django security update

Ostatnie ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są także dostępne w formacie RDF. Udostępniamy także drugi plik, który zawiera pierwsze akapity poszczególnych ogłoszeń, dzięki czemu szybko można zorientować się, o co chodzi w danym ogłoszeniu.

Są także dostępne starsze ogłoszenia: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i ogłoszenia niedatowane, dla potomności.

Dystrybucje Debiana nie są narażone na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Strona Debian Security Tracker zawiera wszystkie informacje o statusie zagrożenia pakietów Debiana, może być przeszukiwana według numeru CVE lub nazwy pakietu.

Informacja kontaktowa

Prosimy przeczytać FAQ grupy zajmującej się bezpieczeństwem przed próbą kontaktu z nami - być może na Twoje pytanie została już udzielona odpowiedź!

Informacje kontaktowe znajdują się w FAQ.