Bezpečnostné správy

Debian berie bezpečnosť veľmi vážne. Riešime všetky bezpečnostné problémy, ktoré nám boli oznámené a zaisťujeme, že sú opravené v rozumnom časovom horizonte. Mnohé upozornenia sú koordinované s ostatnými dodávateľmi slobodného softvéru a sú zverejnené v rovnaký deň ako zraniteľnosť samotná. Máme aj tím pre bezpečnostný audit, ktorý kontroluje archív a hľadá nové alebo neopravené bezpečnostné chyby.

Skúsenosti ukázali, že „security through obscurity“ (zabezpečenie netransparentnosťou) nefunguje. Verejné odhalenie umožňuje rýchlejšie a lepšie riešenia bezpečnostných problémov. V tomto duchu táto stránka ukazuje stav Debianu s ohľadom na na rôzne známe bezpečnostné problémy, ktoré by mohli myť vplyv na Debian.

Debian tiež spolupracuje v oblasti bezpečnostnej štandardizácie: Bezpečnostné upozornenia Debianukompatibilné s CVE (pozrite si krížové odkazy) a Debian má zastúpenie v Rade projektu Open Vulnerability Assessment Language.

Udržujte svoj systém Debian bezpečný

Aby ste dostávali najnovšie bezpečnostné upozornenia Debianu, prihláste sa do emailovej konferencie debian-security-announce.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie balíkov jednoducho získate prostredníctvom apt. Stačí na to riadok

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

v súbore /etc/apt/sources.list. Potom spustite apt-get update && apt-get upgrade, čím stiahnete a nainštalujete dostupné aktualizácie. Bezpečnostný archív je podpísaný bežnými podpisovými kľúčmi archívu Debian.

Ďalšie informácie o otázkach bezpečnosti v Debiane nájdete v Často kladených otázkach Bezpečnostného tímu a v manuáli nazvanom Zabezpečenie Debianu.

Najnovšie upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú skrátený archív bezpečnostných upozornení, ktoré boli poslané do konferencie debian-security-announce.

[30. mar 2015] DSA-3209 openldap - security update
[29. mar 2015] DSA-3208 freexl - security update
[28. mar 2015] DSA-3207 shibboleth-sp2 - security update
[28. mar 2015] DSA-3206 dulwich - security update
[27. mar 2015] DSA-3205 batik - security update
[24. mar 2015] DSA-3204 python-django - security update
[22. mar 2015] DSA-3203 tor - security update
[22. mar 2015] DSA-3202 mono - security update
[22. mar 2015] DSA-3201 iceweasel - security update
[20. mar 2015] DSA-3200 drupal7 - security update
[20. mar 2015] DSA-3199 xerces-c - security update
[20. mar 2015] DSA-3198 php5 - security update
[19. mar 2015] DSA-3197 openssl - security update
[18. mar 2015] DSA-3196 file - security update
[18. mar 2015] DSA-3195 php5 - security update
[17. mar 2015] DSA-3194 libxfont - security update
[17. mar 2015] DSA-3193 tcpdump - security update
[17. mar 2015] DSA-3192 checkpw - security update
[15. mar 2015] DSA-3191 gnutls26 - security update
[15. mar 2015] DSA-3190 putty - security update
[15. mar 2015] DSA-3189 libav - security update
[15. mar 2015] DSA-3188 freetype - security update
[15. mar 2015] DSA-3187 icu - security update
[13. mar 2015] DSA-3186 nss - security update
[12. mar 2015] DSA-3185 libgcrypt11 - security update
[12. mar 2015] DSA-3184 gnupg - security update
[12. mar 2015] DSA-3183 movabletype-opensource - security update
[11. mar 2015] DSA-3182 libssh2 - security update
[10. mar 2015] DSA-3181 xen - security update
[10. mar 2015] DSA-3177 mod-gnutls - security update
[05. mar 2015] DSA-3180 libarchive - security update
[03. mar 2015] DSA-3179 icedove - security update
[02. mar 2015] DSA-3178 unace - security update

Najnovšie bezpečnostné upozornenia sú dostupné aj vo formáte RDF. Ponúkame aj iný súbor, ktorý zahŕňa prvý odsek príslušného upozornenia, takže môžete priamo v ňom vidieť čoho sa upozornenie týka.

Dostupné sú aj staršie bezpečnostné upozornenia: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 a nedatované bezpečnostné upozornenia, zahrnuté kvôli neskorším.

Distribúcie Debianu nepodliehajú všetkým bezpečnostným zraniteľnostiam. Sledovanie bezpečnosti Debianu sústreďuje všetky informácie o stave zraniteľnosti balíkov Debianu, v ktorých môžete vyhľadávať podľa mena CVE alebo balíka.

Kontaktné informácie

Prosím, prečítajte si Často kladené otázky Bezpečnostného tímu ešte pred tým, ako nás budete kontaktovať, pretože vaša otázka už môže byť zodpovedaná!

Kontaktné informácie sú aj v Často kladených otázkach.