Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2016-02-12] DSA-3474 libgcrypt20 - security update
[2016-02-11] DSA-3473 nginx - security update
[2016-02-08] DSA-3472 wordpress - security update
[2016-02-08] DSA-3471 qemu - security update
[2016-02-08] DSA-3470 qemu-kvm - security update
[2016-02-08] DSA-3469 qemu - security update
[2016-02-06] DSA-3468 polarssl - säkerhetsuppdatering
[2016-02-06] DSA-3467 tiff - säkerhetsuppdatering
[2016-02-04] DSA-3466 krb5 - säkerhetsuppdatering
[2016-02-02] DSA-3465 openjdk-6 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-31] DSA-3464 rails - säkerhetsuppdatering
[2016-01-31] DSA-3463 prosody - säkerhetsuppdatering
[2016-01-30] DSA-3462 radicale - säkerhetsuppdatering
[2016-01-30] DSA-3461 freetype - säkerhetsuppdatering
[2016-01-30] DSA-3460 privoxy - säkerhetsuppdatering
[2016-01-28] DSA-3459 mysql-5.5 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-27] DSA-3458 openjdk-7 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-27] DSA-3457 iceweasel - säkerhetsuppdatering
[2016-01-27] DSA-3456 chromium-browser - säkerhetsuppdatering
[2016-01-27] DSA-3455 curl - säkerhetsuppdatering
[2016-01-27] DSA-3454 virtualbox - säkerhetsuppdatering
[2016-01-25] DSA-3453 mariadb-10.0 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-23] DSA-3452 claws-mail - säkerhetsuppdatering
[2016-01-20] DSA-3451 fuse - säkerhetsuppdatering
[2016-01-20] DSA-3450 ecryptfs-utils - säkerhetsuppdatering
[2016-01-19] DSA-3449 bind9 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-19] DSA-3448 linux - säkerhetsuppdatering
[2016-01-17] DSA-3447 tomcat7 - säkerhetsuppdatering
[2016-01-14] DSA-3446 openssh - säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.