Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2017-06-21] DSA-3890 spip säkerhetsuppdatering
[2017-06-19] DSA-3889 libffi säkerhetsuppdatering
[2017-06-19] DSA-3888 exim4 säkerhetsuppdatering
[2017-06-19] DSA-3887 glibc säkerhetsuppdatering
[2017-06-19] DSA-3886 linux säkerhetsuppdatering
[2017-06-18] DSA-3885 irssi säkerhetsuppdatering
[2017-06-16] DSA-3884 gnutls28 säkerhetsuppdatering
[2017-06-15] DSA-3883 rt-authen-externalauth säkerhetsuppdatering
[2017-06-15] DSA-3882 request-tracker4 säkerhetsuppdatering
[2017-06-14] DSA-3881 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2017-06-14] DSA-3880 libgcrypt20 säkerhetsuppdatering
[2017-06-13] DSA-3879 libosip2 säkerhetsuppdatering
[2017-06-12] DSA-3878 zziplib säkerhetsuppdatering
[2017-06-10] DSA-3877 tor säkerhetsuppdatering
[2017-06-09] DSA-3876 otrs2 säkerhetsuppdatering
[2017-06-09] DSA-3875 libmwaw säkerhetsuppdatering
[2017-06-09] DSA-3874 ettercap säkerhetsuppdatering
[2017-06-05] DSA-3873 perl säkerhetsuppdatering
[2017-06-01] DSA-3872 nss säkerhetsuppdatering
[2017-06-01] DSA-3871 zookeeper säkerhetsuppdatering
[2017-06-01] DSA-3870 wordpress säkerhetsuppdatering
[2017-06-01] DSA-3869 tnef säkerhetsuppdatering
[2017-05-30] DSA-3868 openldap säkerhetsuppdatering
[2017-05-30] DSA-3867 sudo säkerhetsuppdatering
[2017-05-30] DSA-3866 strongswan säkerhetsuppdatering
[2017-05-29] DSA-3865 mosquitto säkerhetsuppdatering
[2017-05-27] DSA-3864 fop säkerhetsuppdatering
[2017-05-25] DSA-3863 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-05-25] DSA-3862 puppet säkerhetsuppdatering
[2017-05-24] DSA-3861 libtasn1-6 säkerhetsuppdatering
[2017-05-24] DSA-3860 samba säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.