Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2015-01-30] DSA-3147 openjdk-6 - säkerhetsuppdatering
[2015-01-30] DSA-3146 requests - säkerhetsuppdatering
[2015-01-30] DSA-3145 privoxy - säkerhetsuppdatering
[2015-01-29] DSA-3144 openjdk-7 - säkerhetsuppdatering
[2015-01-28] DSA-3143 virtualbox - säkerhetsuppdatering
[2015-01-27] DSA-3142 eglibc - säkerhetsuppdatering
[2015-01-27] DSA-3141 wireshark - säkerhetsuppdatering
[2015-01-27] DSA-3140 xen - säkerhetsuppdatering
[2015-01-25] DSA-3139 squid - säkerhetsuppdatering
[2015-01-25] DSA-3138 jasper - säkerhetsuppdatering
[2015-01-24] DSA-3137 websvn - säkerhetsuppdatering
[2015-01-24] DSA-3136 polarssl - säkerhetsuppdatering
[2015-01-23] DSA-3135 mysql-5.5 - säkerhetsuppdatering
[2015-01-20] DSA-3134 sympa - säkerhetsuppdatering
[2015-01-20] DSA-3133 privoxy - säkerhetsuppdatering
[2015-01-19] DSA-3132 icedove - säkerhetsuppdatering
[2015-01-18] DSA-3131 xdg-utils - säkerhetsuppdatering
[2015-01-16] DSA-3130 lsyncd - säkerhetsuppdatering
[2015-01-15] DSA-3129 rpm - säkerhetsuppdatering
[2015-01-15] DSA-3128 linux - säkerhetsuppdatering
[2015-01-14] DSA-3127 iceweasel - säkerhetsuppdatering
[2015-01-12] DSA-3126 php5 - säkerhetsuppdatering
[2015-01-11] DSA-3125 openssl - säkerhetsuppdatering
[2015-01-10] DSA-3124 otrs2 - säkerhetsuppdatering
[2015-01-09] DSA-3123 binutils - säkerhetsuppdatering
[2015-01-08] DSA-3122 curl - säkerhetsuppdatering
[2015-01-08] DSA-3121 file - säkerhetsuppdatering
[2015-01-06] DSA-3120 mantis - säkerhetsuppdatering
[2015-01-06] DSA-3119 libevent - säkerhetsuppdatering
[2015-01-05] DSA-3118 strongswan - säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.