Atronomiska Observatoriet i Seveso, Seveso, Italien

I observatoriet finns det en kluster bestående av fem enheter. Klustern är byggd med Debian och noderna är i disklös root. Torque och Maui används för att köra uppgifter i klustern för automatisk beräkning av asteroiders omloppsbanor.