Functional imaging lab, Universitet i Regensburg, Tyskland

Vi använder en Debianavledd distribution (UBUNTU) för våra klienter, samt Sarge på en kritisk server. På serversidan är Debian fortfarande det bästa valet när det gäller Linux. Vi uppskattar pålitligheten hos de versioner som valts, förutsägbarheten i programvaruversioner samt det faktum att kritiska uppdateringar och rättelser är tillgängliga med en gång.